Flere regler skaber ikke omsorg

Type: Debat
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Tags

Indholdsfortegnelse

Tags

Kunne du forestille dig en vuggestue, der kun havde åbent fra kl. 9 til 15, men til gengæld havde flere og dygtigere pædagoger og medhjælpere ansat? Kunne du forestille dig, at mange forældre kunne se idéen i, at far afleverede sent, og mor hentede tidligt, hvis deres børn til gengæld havde højere normeringer? 

Kunne du forestille dig, at skovbørnehaven - hvor børnene alligevel oftest er ude - havde nogle mindre lokaler og i stedet brugte pengene på ekstra normeringer? Eller at man til en beskeden løn ansatte et par hyggepensionister, hvis eneste opgave var at hygge med børnene, fordi hyggen kan bære lønnen i sig selv?

Måske kan du godt forestille dig et af ovenstående scenarier. Men det kan flertallet af politikerne ikke. For at blive godkendt af f.eks. Københavns Kommune til at drive en privat daginstitution med fuldt tilskud, skal institutionen som minimum have åbent 48 timer om ugen, have åbent på alle hverdage og råde over mindst 10 kvm udendørsareal pr. barn. Der er også krav om, at løn- og arbejdsvilkår skal følge gældende overenskomster, krav om forældrebestyrelser osv.

Danmark er et relativt homogent samfund, men vi er stadig forskellige og efterspørger vidt forskellige ydelser. Derfor leverer det frie marked store variationer af børnetøj, børnebestik, legetøj m.v. til de danske børnefamilier. 

Familierne efterspørger også forskellige pasningsordninger til børnene, men de mange regler hindrer daginstitutionerne i at udvikle og levere nye og målrettede ydelser. 

Ydelser som i højere grad passer til den enkelte familie. I stedet tilbydes familierne en lidt for ensartet pakke med lidt for ens åbningstider. For reglerne forhindrer, at institutionerne kan tilbyde højere normeringer imod kortere åbningstid. Og reglerne hindrer innovation på området, så entreprenante pædagoger ikke kan udvikle nye måder at passe børnene på. Det er til skade for børnene og forældrene, som potentielt går glip af bedre omsorg.

TV 2's dokumentar "Daginstitutioner bag facaden" har fået en lang række politikere til at kræve mere tilsyn og minimumsnormeringer. Den politiske automatreaktion om flere regler er desværre velkendt. Men man skal passe på med at tro, at regler kan løse alle samfundets problemer.

Den frie konkurrence har sikret os produkter og services, som vores forfædre ikke kunne forestille sig. Økonomen Erik Brynjolfsson har estimeret, at ca. 9/10 af forbrugergevinsten ved onlineshopping kom fra et varieret udbud, mens kun 1/10 kom fra lavere priser. Variation har altså stor værdi for os. Alligevel kan flertallet af politikerne kun forestille sig, at børn passes indenfor bestemte åbningstider og bestemte fysiske omgivelser. 

Hvis vi vil se disruption og målrettede ydelser på daginstitutionsområdet, skal vi åbne op for den frie konkurrence - ikke begrænse den. Derfor skal vi have færre regler - ikke flere.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jonas Herby

  Specialkonsulent

  +45 27 28 27 48

  herby@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jonas Herby

  Specialkonsulent

  +45 27 28 27 48

  herby@cepos.dk