Incitamentsreformer virker

Type: Debat
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Der er mest af alt tale om ideologi og ønsketænkning, når den nye beskæftigelsesminister, Peter Hummelgaard (S), i et interview i Information den 12. juli siger, at han vil se bort fra incitamentsreformer og i stedet satse på opkvalificering. Den nye beskæftigelsesminister stiller desuden et stort spørgsmålstegn ved, om incitamenter virker på arbejdsmarkedet.

Her vælger Peter Hummelgaard - og store dele af venstrefløjen - at overse, at det er veldokumenteret, at lavere ydelser øger beskæftigelsen. Det var jo derfor, at Mette Frederiksen reducerede kontanthjælpen markant for de unge og skar fem procent af reguleringen af dagpenge og kontanthjælp, da hun var beskæftigelsesminister. Og det var derfor, at Nyrup og Lykketoft reducerede dagpengeperioden fra syv til fire år og halverede dagpengene for de unge under 25 år.

Denne slags incitamentsrefomer har siden 2001 øget beskæftigelsen med over 200.000 personer. Det er derimod svært at finde dokumentation for, at aktiv arbejdsmarkedspolitik virker.

I en litteraturgennemgang har vismændene konkluderet, at det er veldokumenteret, at bl. a. lavere kontanthjælp øger beskæftigelsen. Og i den seneste vismandsrapport fandt vismændene, at forhøjelsen af efterlønsalderen i årene 2014-2017 har øget beskæftigelsen helt som forventet. Der er altså fortsat et stort potentiale for reformer, der øger beskæftigelsen.

Det er vigtigt at få flere med på arbejdsholdet - dels for den enkelte, men også for at øge vækstpotentialet i Danmark. Det kan være via lavere marginalskat på arbejde, lavere dagpengesats eller et stop for tilgangen til efterlønnen. En blot ti procent lavere dagpengesats ville ifølge Dagpengekommissionen øge beskæftigelsen med 13.000 personer.

Så når Peter Hummelgaard vil se bort fra incitamentsrefomer, skyldes det som nævnt ideologi og politik. Det er helt legitimt, men der er ingen grund til at tegne et billede af, at reformerne ikke virker. I så fald taler han både imod fagkundskaben og de embedsmænd, der til dagligt betjener ham i Beskæftigelsesministeriet.

Der er ingen grund til at tegne et billede af at reformerne ikke virker.

Debatindlæg udgivet i Berlingske d. 16. juli 2019

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør