Information udsætter museumsledere for en ræverød sviner

Type: Debat
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Informations kritik af de private kulturfonde kommer fra en flok venstreorienterede, ideologiske krigere, der får en ekspertstatus, de slet ikke lever op til.

Information sendte den 20. juli en ordentlig sviner til standen af danske museumsledere, som blev hængt ud for ikke at passe deres job.

Nok er det dem, som sender ansøgninger af sted til fonde, men de lever ikke op til deres ansvar, for de lader sig forlokke, så de ikke handler i deres museums inderste interesse. De holder tillige deres fondsansøgninger hemmelige i modsætning til deres planer om indkøb for skattekroner, så man ikke får mulighed for at forholde sig til, hvad de har gang i med fondene.

Det er en grov beskyldning, og når man læser den argumentation, som hentes hos en række af kulturlivets venstreorienterede debattører, må man krumme tæer.

Til gavn for andre

Hovedanklagen mod fondene går på, at de ikke er staten, og det vil per definition sige, at de må erklæres for udemokratiske.

Peter Duelund, der i artiklen går under betegnelsen »leder af Nordisk Kultur Institut«, anklager tillige fondene for ikke at repræsentere civilsamfundet, hvad der er rent vås. De er netop noget af det ædleste ved civilsamfundet. Almindelige civile mennesker, som har givet deres virksomhed til en fond, har givet deres kæreste eje til et formål, som efter deres bedste opfattelse er til gavn for andre mennesker.

Duelund ser imidlertid fondene som en skummel virksomhed, der foregår »bag lukkede døre«. Han bliver provokeret af almindelige mennesker, som udretter mere end gennemsnitligt og er mere generøse end gennemsnitligt.

Duelund er gammel kommunist fra ungdomsoprørets glade dage, og han lever åbenbart fortsat efter mottoet, at »alting er politisk«. Derfor kommer alt det gode fra staten og staten alene.

Det er patetisk, at Information den dag i dag kan opnå fondsstøtte til at udbrede sådan noget vrøvl. Danske fonde er godt nok godmodige.

Urimeligt svage ekspertpræstationer

Der optræder en række personer med ekspertstatus i Informations artikel, og der bliver ikke sparet på henvisninger til akademisk status.

Der er imidlertid tale om helt urimeligt svage akademiske præstationer. Ekstern lektor Lasse Marker anfører, at kommunernes rolle i kulturlivet er øget i de seneste år. Man må forstå, at det betyder, at kommunerne er kommet til at bruge flere kulturpenge.

Udsagnet er bare lodret forkert. Lasse Marker har som konsulent foretaget en interviewundersøgelse, og resultatet heraf er angiveligt noget, som Marker mener at »kunne fornemme«. Interessant at akademisk arbejde består i at fornemme. Professor Anker Brink Lund nøjes med at lufte sin »opfattelse«.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Henrik Christoffersen

  Tidligere forskningschef

  +45 41 22 04 76

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Henrik Christoffersen

  Tidligere forskningschef

  +45 41 22 04 76