København skal ikke fastsætte egne klimamål

Type: Debat
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

For at begrænse temperaturstigningerne er det nødvendigt at sænke de globale drivhusgasudledninger.

Heldigvis står et stort flertal af verdens lande bag Parisaftalen og har forpligtet sig til at reducere deres nationale udledninger. Danmark deltager gennem EU.

Men det er misforstået, når kommunerne vælger at bedrive selvstændig klimapolitik for at nå aftalens mål.

Flere kokke gør ikke retten bedre.

Når Københavns Kommune – og alle andre kommuner for den sags skyld – fører klimapolitik på egen hånd, gør de tværtimod den grønne omstilling en bjørnetjeneste.

Det fører til skadelig dobbeltregulering, når flere myndigheder vil nedbringe de samme udledninger.

Der er høj lækage forbundet med lokale reduktioner, og kommunale tiltag, specielt på transportområdet, medfører ofte meget høje samfundsøkonomiske omkostninger.

I Cepos har vi beregnet, at for eksempel hastighedsnedsættelser i København koster mindst 30.000 kroner per ton reduceret Co2.

Til sammenligning koster det 750 kroner at reducere et ton CO2 med regeringens aftalte grøn skattereform.

Også vismændene advarer i deres seneste miljøøkonomiske rapport imod kommunal klimapolitik, da det fordyrer den grønne omstilling.

Globale problemer, som verdens drivhusgasudledninger, løses bedst muligt på højest mulige niveau, allerhelst globalt.

EU har på vegne af medlemslandene forpligtet sig til Parisaftalen.

Derfor har EU blandt andet vedtaget reduktionsmål på mindst 55 procent i 2030 samt klimaneutralitet i 2050.

Afgift for udledning af drivhusgasser

Der er ingen tvivl om, at den billigste og mest effektive måde at sikre grøn omstilling på, er en ensartet pris på drivhusgasudledninger.

Og det er det, som tilstræbes med EUs kvotesystem, og som Danmark bevæger sig i retning af med den grønne skattereform fra 2022.

En ensartet pris på udledning fremmer både ændringer i forbrugsmønstre.

Samtidig er det også med til at  skabe incitament til teknisk omstilling til mindre drivhusgasintensiv produktion.

En ensartet pris tilskynder til at nedbringe udledningerne, hvor det er billigst.

På den måde opnås en omkostningseffektiv grøn omstilling af samfundet.

Dyrt at være københavner

Af den nuværende KBH 2025 Klimaplanen fremgår det, at det er ”afgørende, at omstillingen til Co2 neutral storby samlet set ikke gør det dyrere at være københavner”.

Men som ikke mindst beregningerne af hastighedsnedsættelserne har vist, så er kommunens omstilling forbundet med store unødvendige omkostninger for københavnerne.

Overborgmesteren vil med den nye 2035 klimaplan udvide klimamålene til også at omfatte københavnernes forbrugsbaserede udledninger. Det vil sige udledninger uden for kommunen skabt af borgernes forbrug.

Men det vil sandsynligvis gøre det endnu dyrere at være københavner og være uden væsentlig effekt på drivhusgasudledningerne.

Det er endnu et mål, som overlapper med eksisterende mål andre steder og skaber mere skadelig dobbeltregulering.

Være et grønt forbillede

Københavns kommune vil gerne være et grønt forbillede for andre storbyer. Men det er ikke specielt forbilledligt at føre klimapolitik, der modarbejder den grønne omstilling ved at gøre den unødvendig dyr.

Vil kommunerne være et grønt forbillede, bør de fokusere på den del af Parisaftalen, der omhandler klimatilpasning.

Klimatilpasning er et lokalt problem, som kommunerne ofte er bedst til at løse.

Et grønt forbillede er dem, der løser samfundets problemer med færrest mulige omkostninger.

Kommunen bør også gøre, hvad den kan for at understøtte den danske og europæiske klimapolitik ved at reagere på de økonomiske incitamenter til for eksempel at isolere mere, spare på drivhusgasintensive materialer og sænke fossilt energiforbrug.

Det handler ikke om, at København og københavnerne ikke skal deltage i reduktionen af drivhusgasudledninger, som alle andre.

Men det bør ske loyalt over for de mål og midler, som EU og Folketinget har opstillet.

Det bør ikke ske ved at opstille egne mål eller med midler, som er grotesk dyre. Københavns Kommune bør ikke føre klimapolitik, på samme måde som den ikke bør føre sin egen sikkerheds- eller pengepolitik.

 

Bragt i Altinget den 8. januar 2024

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Otto Brøns-Petersen

  Analysechef

  +45 20 92 84 40

  otto@cepos.dk

  Line Andersen

  Økonom

  +45 22 27 17 21

  line@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Otto Brøns-Petersen

  Analysechef

  +45 20 92 84 40

  otto@cepos.dk

  Line Andersen

  Økonom

  +45 22 27 17 21

  line@cepos.dk