Mogens Lykketoft bruger forkerte tal om ulighed

Type: Debat
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Mogens Lykketoft skriver i Berlingske, at den globale ulighed er steget de fire seneste årtier. Det er decideret forkert. Og det er ærgerligt for den offentlige debat, at en tidligere finansminister og økonom på den måde spreder falske nyheder.

Den franske økonom Thomas Piketty har i en stor undersøgelse vist, at den globale ulighed ikke har været lavere i 140 år. I undersøgelsen har Piketty målt uligheden i indkomster i verden under ét. Dvs. som om verden var ét stort land. Og indkomstforskellene mellem de rigeste og fattigste i verden har altså ikke været mindre i 140 år.

I Pikettys undersøgelse er der især sket et stort fald i uligheden fra 2000 til 2020, og det er årsagen til, at uligheden ligger på det laveste niveau i 140 år. IMF finder også, at den globale ulighed er faldet markant de seneste 30 år. Også formueuligheden i verden er faldet, for eksempel målt ved top ti procents andel af formuerne siden 2000.

Verden er blevet et meget bedre sted de seneste årtier, når det kommer til fattigdom og velstand: Den ekstreme fattigdom er nedbragt markant, og velstanden er vokset.

Alene fra 2000 til 2017 er den globale medianindkomst blevet fordoblet.

Faldet i den globale ulighed skyldes blandt andet, at verdens to mest befolkningsrige lande, Kina og Indien, er blevet mere velstående. Væksten i Indien og Kina har ligget på seks-ni procent i en lang årrække, mens vi i Vesten har haft en vækst på cirka to procent om året. I det perspektiv er det naturligt, at forskellen mellem rig og fattig i verden gradvist er blevet mindre.

Den højere vækst har trukket millioner af mennesker ud af fattigdom. For eksempel er antallet af ekstremt fattige på verdensplan faldet fra 1,9 milliarder i 1991 til omkring 650 millioner i 2018.

Verdensbanken forventer, at coronakrisen medfører en stigning i antallet af ekstremt fattige til over 700 mio. i 2020 og 2021.

Sådan er det, når der smides grus i markedsøkonomiens velstandsmaskine. I takt med at økonomierne åbnes igen efter corona, og væksten vender tilbage, forventer Verdensbanken, at antallet af fattige reduceres til 573 mio. i 2030. Ukraine-krigen og en fødevarekrise vil naturligvis ramme verdens fattigste hårdt. Og det er ulykkeligt. Men det ændrer ikke på, at når disse kriser er overvundet, må man forvente, at den gode udvikling med nedbringelse af global ulighed og fattigdom vil fortsætte.

Ikke nok med at Mogens Lykketoft spreder falske nyheder, så kommer han også med dårlige råd og ødelægger den troværdighed, han opbyggede i sin periode som finansminister. For at imødegå stigende ulighed i Danmark anbefaler Lykketoft højere topskat, højere skat på store kapitalafkast, store arveparter og store formuer.

Det er en fuldstændig kovending i forhold til den fornuftige politik, han selv praktiserede som finansminister, hvor uligheden i Danmark i øvrigt voksede. Her fjernede Lykketoft for eksempel formueskatten, ligesom han reducerede selskabsskatten og den øverste marginalskat på arbejde. Det gavnede dansk velstand dengang, og hans nye anbefalinger vil gøre det modsatte i dag: Gøre Danmark fattigere.

Bragt i Berlingske d. 21. maj 2022.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør