Pensionisterne er - heldigvis - ikke en udsat økonomisk gruppe

Type: Debat
Table of contents×

Der er ingen saglig grund til at forhøje folkepensionen, som Ældre Sagen arbejder for, skriver Mads Lundby Hansen, cheføkonom og vicedirektør i den borgerlige tænketank Cepos.

Mandag den 23. januar i Kristeligt Dagblad fortsatte Ældre Sagen sin kampagne for at få folkepensionister til at fremstå som en udsat gruppe. Faktum er, at på grund af de seneste 30 års udbygning af arbejdsmarkedspensioner og ældrechecken, er folkepensionisterne heldigvis ikke længere en udsat gruppe. Det er en kæmpe succes. Det var også konklusionen fra Pensionskommissionen, som fandt, at kun 1,5 procent af pensionisterne er under Danmarks Statistiks lavindkomstgrænse mod 7 procent af hele befolkningen.

Beregninger ud fra Finansministeriets familietypemodel viser, at folkepensionister med en typisk privat pension har oplevet en fremgang i købekraft på 50-70 procent siden 1994. Det er langt mere end eksempelvis arbejdere, hvis rådighedsbeløb typisk er steget med 15-35 procent i samme periode. Også pensionister uden en privat pensionsopsparing har haft en betydelig stigning i rådighedsbeløb på 35-40 procent siden 1994. Vi er kommet så langt i indsatsen for at øge pensionisternes indkomst, at 70-årige i gennemsnit har lige så høj levestandard som de 40-årige - og langt højere levestandard end grupper som kontanthjælpsmodtagere og studerende.

Ud over at have pæne gennemsnitsindkomster er folkepensionister den aldersgruppe, der har den største formue, selv når der ses bort fra pensionsformuen. I forhold til at komme igennem dårlige tider har de mulighed for at tære på denne formue. Alt i alt er der intet rationale for at lave en generel forhøjelse af folkepensionen, som Ældre Sagen foreslår.

Der er 1,1 millioner folkepensionister. Det er ikke alle, som har en arbejdsmarkedspension, men selv for dem uden er der en pæn indkomst. En folkepensionist uden arbejdsmarkedspension og ejerbolig modtager typisk 15.000 kroner om måneden efter skat fra det offentlige. Det er en pæn ydelse, som man sagtens kan leve for. 15.000 kroner er således langt over Danmarks Statistiks lavindkomstgrænse på cirka 12.300 kroner.

Ældre Sagen anfører, at 140.000 pensionister har en indkomst, som er mindre end 15.000 kroner om måneden. Men Ældre Sagen fortæller ikke grunden til, at disse folkepensionister har lidt lavere indkomster. De har typisk lavere indkomster, fordi deres likvide formue er tæt på 100.000 kroner eller mere, så de derfor ikke har ret til at modtage ældrecheck. I forhold til at komme igennem denne periode med høj inflation forekommer det ikke urimeligt at bede disse pensionister om at bruge noget af deres likvide formue, før det offentlige træder til med hjælpepakker.

Ældre Sagen er en af danmarkshistoriens mest succesrige lobbyorganisationer. Den har været stærkt medvirkende til at øge de offentlige ydelser til pensionister. Missionen er lykkedes, og nu er tiden kommet for Ældre Sagen til at fokusere på andre måder at være til gavn for folkepensionisterne end ved at presse på for højere offentlige ydelser.

Bragt i Kristeligt Dagblad den. 24 januar 2023.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør