Sænk de dyre og forvridende kapitalskatter

Type: Debat
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Regeringen har med kort mellemrum fremlagt to pakker, der skal tage noget af trykket af den hårde danske kapitalbeskatning. Dels en iværksætterpakke, dels en pakke med bedre muligheder for generationsskifte. 

De indeholder bl.a. en forhøjelse af grænsen for, hvornår den progressive aktieindkomstbeskatning sætter ind, en nedsættelse af boafgiften for familieejede virksomheder fra 15 til 10 pct., lempelser så iværksætterselskaber ikke bliver så hårdt ramt af likviditetsproblemer og af beskatning af den samme indkomst flere gange, samt ikke mindst en større sikkerhed for værdiansættelsen ved generationsskiftebeskatning. I dag er der en risiko for, at skattemyndighederne vælger en uforudsigelig og høj ansættelse, som fører til lige så uforudsigelige finansieringsproblemer. 

Det er tiltrængte lempelser.

Men de ændrer ikke ved, at beskatningsniveauet for kapitalafkast fortsat er højt og uensartet - eller at vi betaler en høj samfundsøkonomisk pris for det. Det forvrider opsparingen, svækker egenkapitaldannelsen i familieejede virksomheder og hæmmer finansieringen af iværksættere. Der er stadig brug for en grundlæggende reform af hele kapitalbeskatningen.

Vi bryster os med rette over, at Danmark på mange områder fører en bedre økonomisk politik end i udlandet. Men når det gælder kapitalbeskatning, er vi i den absolut dyreste ende. Kun Irland og Sydkorea beskatter aktieindkomst højere. Vi ligger også højt, når det gælder renter og anden kapitalindkomst. 

Det er slående, at vilkårene i Sverige er markant bedre end i Danmark. Aktieindkomst beskattes med 30 pct. mod 42 pct. i Danmark. Sverige har helt afskaffet skatten på arv og gave - og slipper dermed for den stadige udtynding af virksomhedernes kapitalgrundlag, når der generationsskiftes. På samme måde som helt almindelige mennesker slipper for denne skat, hvor de i Danmark nu må betale mindst 15 pct. 

Det er næppe noget tilfælde, at Sverige har fået så mange eksempler på nye virksomheder, som har vokset sig store og er forblevet i Sverige. Danmark har også mange succesfulde store virksomheder, men de er typisk noget ældre. Vi har færre nye, som vælger at forblive i landet. 

Det er vigtigt at understrege, at skattereglerne ikke bør fremme den ene form for ejerskab frem for den anden, lige som de ikke bør tilgodese bestemte typer investeringer eller bestemte former for opsparing. Skattereglerne bør være neutrale og så lidt forvridende som muligt. Det taler for brede skattebaser uden undtagelser og særregler og for lave skattesatser. Det taler også imod erhvervsstøtteordninger og i stedet fokusere på gode rammebetingelser, ikke mindst beskatningen. 

Bragt i JP Finans den 26. juni 2024

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Otto Brøns-Petersen

  Analysechef

  +45 20 92 84 40

  otto@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Otto Brøns-Petersen

  Analysechef

  +45 20 92 84 40

  otto@cepos.dk