SFs formueskat er hullet som en schweizerost

Type: Debat
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Samba-socialisterne i SF har formentlig haft en festlig sommer i den varme sol.

Men kigger man på sommerens politikforslag, er der tale om en brolægning til et fattigere Danmark.

Først var det et forslag fra partiets ungdomsafdeling om 100 pct. arveskat på formuer over 30 mio. kr.

Et forslag, der blandt andet vil betyde, at ingen succesrige virksomheder kan overleve et generationsskifte. Senest har partiet foreslået, at der indføres en formueskat på 0,5 pct. på al formue over fem mio. kr. Den skal blandt andet omfatte danskernes pensionsopsparing, friværdi samt aktier og obligationer.

Vores beregning viser, at ca. 180.000 danskere bliver ramt af formueskatten. Blandt de 65- årige bliver hele 11 pct. berørt af den. Det er ikke helt den »eliteskat«, som man umiddelbart forestiller sig. Den

rammer mere bredt og navnlig de sparsommelige pensionister.

I takt med modningen af arbejdsmarkedspensionerne kan man forestille sig, at endnu flere bliver berørt af formueskatten. Jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at SF vil inkludere pensionsformuer i formueskatten. I forvejen har vi den næsthøjeste pensionsskat i OECD, og for kort tid siden blev man i Folketinget enige om at indføre ekstra fradrag, så det for LO-arbejdere i højere grad kan betale sig at spare op til pension. Ved at indføre formueskat på pensionsformuer bliver det mindre attraktivt at spare op til at kunne forsørge sig selv i alderdommen.

Taber penge ved at spare op

En formueskat er en rigtig dårlig ide. Formueskatten på 0,5 pct. vil nemlig komme oven i den i forvejen høje danske aktieskat på 42 pct., der er den anden højeste i OECD. Ser man på beskatningen af renteindtægter, ligger realbeskatningen i dag tæt på 100 pct., hvis man er topskatteyder og har nettorenteindtægter. Når formueskatten kommer oven i, indebærer det en realbeskatning på over 100 pct. Det vil sige, at man taber penge på at spare op.

Forslaget vil derfor skade incitamentet til at spare op og investere i Danmark. Hvad enten det drejer sig om aktier eller obligationer. Formueskatten betyder blandt andet, at man får tilskyndelse til at belåne huset op til skorstenen og fyre friværdien af på udlandsrejser, så man undgår formueskatten. Det virker, som om SF ikke er bevidst om, at Danmark i forvejen er blandt de OECD-lande med højest kapitalskatter.

Da Nyrup i 1996 valgte at fjerne formueskatten, var det blandt andet, fordi den var hullet som en schweizerost. Sådan vil det også være, hvis den genindføres. Formuer og investeringer vil forsvinde ud af Danmark. Velstillede danskere vil få et ekstra argument for at forlade landet, og danske iværksættere vil overveje, om det er i Danmark, man skal lokalisere sin kreativitet og sine ideer. Mens man bygger virksomheden op, betaler man nogle af de højeste kapitalskatter i verden, og hvis man lykkes, kommer der en formueskat.

Provenuet ved SFs formueskat udgør umiddelbart 4,3 mia. kr. Ud fra Finansministeriets normale antagelser om blandt andet adfærdseffekter, havner man på 2,9 mia. kr. Jeg mener, der er en meget stor risiko for, at dette provenu eroderes yderligere som følge af kapitalflugt ud af landet.

Debatindlæg udgivet i Berlingske d. 25/08/2019

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør