SMV-regeringens millionærskat bryder med årtiers skattepolitik

Type: Debat
Table of contents×

SMV-regeringen har fremlagt et bud på en skattereform. Den er ikke særlig ambitiøs. Reformen øger beskæftigelsen med beskedne 4.000 personer.

Til sammenligning øgede Helle Thorning-Schmidts skattereform beskæftigelsen med 16.000 personer.

Skattereformen fra SVM-regeringen letter skatterne med fem milliarder kroner via øget beskæftigelsesfradrag, halvering af topskatten op til en indkomst på 750.000 kroner, og der indføres en millionærskat (også kaldet top-topskat). Her har Jakob Ellemann ikke fået mange indrømmelser.

Mette Frederiksen gik til valg på at lette skatterne med fire milliarder kroner Jakob Ellemann-Jensen har fået skattelettelserne øget med yderst beskedne én milliard kroner Samtidig har han accepteret og blåstemplet den nye millionærskat. En millionærskat jeg finder særdeles problematisk, og jeg er uforstående over for, hvordan Ellemann kunne acceptere den.

Millionærskatten rammer cirka 8.700 højproduktive personer med lønindkomst over 2,5 millioner kroner. Deres marginalskat øges fra 55,9 procent til 60,5 procent. Indregnes de høje danske afgifter, udgør den sammensatte marginalskat cirka 70 procent. Det er voldsomt.

Bruges Finansministeriets regneregler, indbringer top-topskatten et provenu på cirka 0,7 milliarder kroner. Her har Finansministeriet indregnet deres skøn for adfærdseffekter mv. Det er et meget lille provenu, som jeg endda tvivler på, bliver realiseret. Faktisk risikerer man at stå med et provenutab.

Finansministeriets regneregler indregner kun effekt af ændret arbejdsudbud af højere skat. Der er imidlertid en række muligheder for, at højtlønnede personer med indkomst over 2,5 millioner kroner kan undgå top-topskatten. Hvis man arbejder i sin egen virksomhed, kan man i stedet for løn få udbetalt aktieudbytte, som vil være lempeligere beskattet. Top-topskatten indebærer en marginalskat på 60,5 procent, mens aktieudbytte beskattes med samlet 55 procent. Herudover kan pensionsindbetalingerne forøges, og man kan sprede en bonus over flere år for at undgå, at man krydser skattegrænsen på 2,5 millioner kroner Herudover kan selvstændige sige nej til kunder som følge af marginalskatten på over 60 procent (inklusiv afgifter 70 procent ...). Og topchefer får større tilskyndelse til at arbejde i udlandet frem for i Danmark. Og det bliver sværere at tiltrække dygtige udenlandske topchefer til danske virksomheder.

En af Danmarks førende skatteeksperter, professor Henrik Kleven fra Princeton University, har i et videnskabeligt studie fundet, at fodboldspilleres mobilitet over landegrænser påvirkes meget af skatten.

Personer med indkomster over 2,5 millioner kroner kan til en vis grad sammenlignes med professionelle fodboldspillere ift. mobilitet. De har muligheden for at arbejde i mange lande og i beslutningen om arbejdsland, betyder skatteniveauet noget.

De økonomiske vismænd fandt i 2011, at Thornings millionærskat medførte et tab for statskassen. Vismændene vurderede dengang, at højproduktive danskere reagerede meget kraftigere på højere skat, end Finansministeriet gør i dag.

Samlet set vurderer jeg, at det er tvivlsomt, om der kommer skatteprovenu i statskassen af forslaget. Skattetænkning og mindre velstand kan meget vel indebære et tab for statskassen. Så effekten bliver mindre velstand og lavere skatteprovenu. Det er ren lose-lose.

Top-topskatten er et brud på den tendens, der har været i skattereformerne under Schlüter, Nyrup, Fogh, Løkke og Thorning, hvor man enten har reduceret den øverste marginalskat eller holdt den konstant. I 1986 udgjorde den øverste marginalskat 72 procent, og den er gradvist blevet sænket til 56 procent Nu skal den altså op igen til over 60 procent Min vurdering er, at Mette Frederiksen ikke ville foreslå en millionærskat, hvis hun havde dannet en rød regering. Det var slet ikke det, hun gik til valg på, og modstanden fra blå blok (inklusiv Venstre) ville have været massiv. Millionærskatten er et resultat af Løkkes idé om en top-topskat, og at Ellemann blåstempler den.

Mit håb er, at SMV-regeringen besinder sig og dropper den skadelige idé om en millionærskat. Ligesom Thorning gjorde det. Millionærskatten gavner ingen. Måske et forhandlingsforløb med De Radikale og De Konservative kan afstedkomme, at man dropper den skadelige idé.

Bragt i Berlingske den 26. december 2022

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør