Vi bør ikke bekymre os om CO2-lækager endnu

Type: Debat
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Tags

Indholdsfortegnelse

Tags

Blandt økonomer er der bred enighed om, at ensartede afgifter på CO2-udledninger er den mest omkostningseffektive måde at reducere den danske klimapåvirkning på. Fordelen ved ensartede CO2-afgifter er, at politikerne kan overlade det til markedet at finde de områder, hvor CO2-reduktioner kan gennemføres med færrest mulige gener for danskerne.

Men en ensartet CO2-afgift i Danmark vil umiddelbart medføre øgede CO2-udslip i udlandet - bl.a. fordi en del af den CO2-udledende produktion i Danmark blot vil flytte til udlandet. Dette fænomen kaldes for lækage. De økonomiske vismænd har beregnet, at en ensartet CO2-afgift på 100 kr. i Danmark vil medføre en lækagerate på ca. 52 pct. Hver gang vi reducerer vores udslip i Danmark med to ton CO2, vil lækage altså betyde, at udslippet i udlandet stiger med ca. et ton.

CO2-lækager bruges ofte som argument for, at man bør have en mindre stram regulering af drivhusgasser i konkurrenceudsatte sektorer, hvor lækageeffekterne formodes at være særligt store, fordi en stram regulering ikke vil gøre særligt meget godt på globalt plan.


Men brugerne af argumentet overser en vigtig detalje: Hvis vi skal gøre os nogen forhåbninger om at reducere menneskets påvirkning af klimaet, er det afgørende, at andre nationer bidrager ved at forpligte sig til at begrænse udledningen af CO2 - og efterfølgende lever op til disse forpligtigelser. Så længe andre nationer gør dette, er eventuelle lækager fra en ensartet CO2-afgift i Danmark underordnet. Hvis andre nationer derimod blot lader CO2-udledningen stige, hvis Danmark indfører CO2-afgifter, er effekten af den danske klimapolitik alligevel beskeden, fordi Danmarks betydning for de globale CO2-udledninger er forsvindende lille. Derfor er et effektivt internationalt aftalesystem, hvor landene lever op til deres forpligtelser, afgørende for klimaets fremtid.

Danmark har forpligtet sig til at nedbringe udledningerne fra den såkaldte ikke-kvotesektor med 39 pct. frem til 2030. Ifølge vismændene vil en ensartet CO2-afgift på 100 kr. reducere Danmarks CO2-udledninger med 4,5 mio. ton (ca. 5,7 pct.) og reducere bnp med 0,1 pct. (godt 2 mia. kr.). Til sammenligning reducerer regeringens målsætning om 1 mio. grønne biler ifølge Cepos CO2-udledningen med i gennemsnit en mio. ton og koster 11,2 mia. kr. årligt frem mod 2030.

I klimadebatten tales der ofte om den signalværdi, der ligger i, at vi i Danmark går forrest med en ambitiøs klimapolitik. Det virker åbenlyst, at effekten af et signal er større, hvis det er relativt billigt for andre lande at følge trop.

Danmark bør derfor sende et meget tydeligt signal om, at vi effektivt bakker op om de internationale aftaler. Det gør vi bedst ved at feje for egen dør og leve op til vores internationale forpligtelser billigst muligt gennem ens afgifter på drivhusgasser på tværs af alle ikke-kvoteomfattede sektorer.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jonas Herby

  Specialkonsulent

  +45 27 28 27 48

  herby@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jonas Herby

  Specialkonsulent

  +45 27 28 27 48

  herby@cepos.dk