Vi kan fint klare os med den ene jordklode, vi har - også uden at reducere vores forbrug

Type: Debat
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Earth Overshoot Day bygger på estimater af vores »environmental footprint« (EF), som er blevet kritiseret i videnskabelige artikler. For eksempel konkluderer en række forfattere, at EF-målinger »er så misvisende, at de bør udelukkes fra enhver seriøs videnskabelig eller politisk sammenhæng«.

EF-målingen hævder, at vi mennesker på globalt plan lever over evne, som om vi havde 1,7 jordkloder til rådighed.

Ganske vist bruger vi kun cirka to tredjedele af Jordens areal til for eksempel landbrug, veje osv. Men oveni lægger EF det fiktive arealforbrug, som skulle beplantes med for eksempel skov, hvis hele vores udledning af CO2 skulle opsuges på den måde.

Vi planter ny skov, og det er godt, men vi reducerer også CO2 med for eksempel atomkraft, vindenergi, øget energieffektivitet mv. Det vil vi udbygge i fremtiden og kan derfor fint klare os med den ene jordklode, vi har - også uden at reducere vores forbrug. I virkeligheden siger denne del af EF-beregningen blot, at vi ikke kan fortsætte med at udlede CO2 i al evighed. Men WWF misbruger den til at påstå, at vores velstand ikke er bæredygtig. Det er forkert.

Tallene for Danmark viser, at vores forbrug ville kræve fire jordkloder. Men det er vås. Fjerner man fupnummeret med det fiktive areal svarende til vores CO2-udledning, er vi allerede nede på to jordkloder.

Men endnu værre er den bagvedliggende antagelse, at alle verdens lande med deres nuværende teknologiske niveau skal have samme forbrug som Danmark. Det er umuligt.

Danmark er velstående, fordi vi er teknologisk veludviklet og velorganiseret. Hvis alle udviklingslande skal nå Danmarks nuværende velstandsniveau, kræver det en udvikling, som - hvis det historiske væksttempo fortsætter - vil tage cirka 76 år. I løbet af de 76 år vil ikke alene forbruget men også produktionen skulle vokse. Man kan jo ikke forbruge uden at producere. Det vil kræve stigende produktivitet, hvilket vil mangedoble landenes evne til at skabe velstand pr. arealenhed, ligesom Danmark har gjort. Fattige lande har lavt udbytte pr. hektar, rige lande højt udbytte. Alene landbrugets produktivitet er historisk vokset med 1,9 procent om året. Det ville svare til en firedobling af udbyttet pr. hektar på 76 år.

Den stigende landbrugsproduktivitet fører allerede i dag til, at menneskeheden år for år bruger et faldende areal til landbrug.

Alle verdens lande kan derfor blive lige så velstående som Danmark samtidig med, at vi passer på vores ene, dejlige jordklode. Vi kan endda forvente mere natur i en fremtidig mere velstående verden, der udnytter ressourcerne bedre.

Bragt i Berlingske d. 1. april 2023.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Martin Ågerup

  Tidligere direktør i CEPOS

  +45 40 51 39 29

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Martin Ågerup

  Tidligere direktør i CEPOS

  +45 40 51 39 29