Vores i forvejen høje kapitalskatter skal ikke hæves, Birthe Larsen

Type: Debat
Table of contents×

Birthe Larsen, lektor fra CBS og fast kommentator på Børsen, opfordrer uimodsagti Børsen fredag den 6. maj til at øge skatterne på profit i Danmark. I praksis er det højere aktieskat og selskabsskat.

Anledningen til Birthe Larsens opfordring er en analyse fra Rockwool Fonden, som finder, at for de 1 pct. største virksomheder er lønkvoten faldet fra 68 til 63 pct.

Imidlertid stiger lønkvoten i de resterende 99 pct. af virksomhederne. Ser man på udviklingen for alle virksomheder, er lønkvoten vokset fra 77 pct. i 1995 til 80 pct. i 2017.

Det vil sige, at der i gennemsnit går en større andel af værditilvæksten i virksomhederne til lønmodtagerne, mens andelen, der går til profit (dvs. til ejerne), falder. Rockwool Fonden og vismand Jacob Roland Munch gør opmærksom på, at lønningerne i de 1 pct. største virksomheder ikke er faldet.

Tværtimod er lønningerne vokset, selvom lønandelen er faldet. Årsagen er, at værditilvæksten i de største virksomheder er steget meget kraftigt. Alligevel vil Birthe Larsen øge kapitalskatterne – det vil sige i praksis selskabsskat og aktieskat – på baggrund af undersøgelsen. Birthe Larsen sætter nemlig spørgsmålstegn ved, om omfordelingen i Danmark er stor nok.

Opfordringen må opfattes som en politisk erklæring. Danmark er blandt de lande i verden, der i forvejen omfordeler mest, og vi er blandt de lande i verden med lavest ulighed. Samtidig har vi nogle af de højeste kapitalskatter i verden.

Blandt andet er aktieskatten på 42 pct. den tredje højeste ud af 37 OECD-lande. I Sverige udgør den eksempelvis 30 pct. Kapitalskatter er generelt blandt de mest væksthæmmende, og ifølge Produktivitetskommissionen er selskabsskatten den mest væksthæmmende skat.

Det er derfor et rigtig dårligt råd, der kommer fra Birthe Larsen

Birthe Larsen overser også, at langt de fleste danskere er medejere af de største virksomheder via deres private pension, arbejdsmarkedspension eller ATP-opsparing.

Så når det går godt for eksempelvis Novo og DSV, så gavner det også deres formue og levestandard.

Bragt i Børsen d. 10. maj 2022.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør