CEPOS modtager af princip ikke donationer fra det offentlige og finansieres således alene ved donationer fra private, dog ikke fra politiske partier. Det er afgørende for kvaliteten og troværdigheden af CEPOS’ arbejde, at CEPOS er uafhængig af sine donorer. Donorer har derfor ingen indflydelse på CEPOS’ analysearbejde, konklusioner og anbefalinger, herunder hvordan forskningen udføres og formidles.

Hvis CEPOS’ sekretariat eller enkelte medarbejdere udsættes for en påvirkning af en donor, der har til formål at udfordre CEPOS’ uafhængighed, skal dette straks meddeles til CEPOS’ direktør, der ligeledes straks underretter bestyrelsesformanden. Såfremt donor ikke respekterer CEPOS’ uafhængighed, afbrydes samarbejdet.

CEPOS havde i 2017 indtægter på 17,3 mio. kr. og udgifter på 16,9 mio. kr. For at sikre uafhængigheden af CEPOS’ virke og forskning, er det målsætningen, at ingen enkeltdonor i et givet år udgør mere end 15 procent af de samlede bidrag til CEPOS i det pågældende år. CEPOS levede i 2017 op til denne målsætning. CEPOS har tilsvarende målsætning om stor spredning af donationer for at værne om uafhængigheden.
Endvidere tilstræber CEPOS til hver en tid at have en egenkapital, der kan finansiere mindst 1½ års drift af tænketanken med uændret udgiftsniveau. CEPOS levede i 2017 op til denne målsætning.

CEPOS modtager tre forskellige slags donationer:
 - Generel støtte (ikke øremærket)
 - Støtte til en aktivitet (øremærket)
 - Projektstøtte

Generel støtte (Ikke øremærket)

Generel støtte er hverken øremærket en aktivitet eller et projekt. Donorer af generel støtte har ret til jævnlig information om CEPOS’ aktiviteter og resultater. Donorerne har ingen indflydelse på CEPOS’ analysearbejde, konklusioner eller anbefalinger, herunder hvordan de udføres eller formidles til offentligheden.
95,2 procent af CEPOS’ støtte var i regnskabsåret 2017 givet til CEPOS’ aktiviteter generelt.  

Støtte til en aktivitet (Øremærket)

Støtte kan gå til en konkret aktivitet, f.eks. CEPOS Akademi eller Tank&Tænk. Disse donorer har ret til jævnlig information om CEPOS’ aktiviteter og resultater, herunder særlig detaljeret information om den aktivitet, der støttes. Donorerne har ingen indflydelse på CEPOS’ analysearbejde, konklusioner eller anbefalinger, herunder hvordan de udføres eller formidles til offentligheden.
4,1 procent af CEPOS’ støtte var i regnskabsåret 2017 givet til en konkret CEPOS aktivitet. 

Projektstøtte

Et projekt er kendetegnet ved at have en projektbeskrivelse med et beskrevet formål, leverancer, budget og typisk også en tidsplan. Et projekt er tidsmæssigt afgrænset med en begyndelse og en slutning til forskel fra en aktivitet, der fortsætter, indtil CEPOS’ ledelse eller bestyrelse beslutter at afslutte aktiviteten. Donorerne har ingen indflydelse på CEPOS’ analysearbejde, konklusioner eller anbefalinger, herunder hvordan de udføres eller formidles til offentligheden.
Nul procent af CEPOS’ støtte var i regnskabsåret 2017 givet til et projekt.

Anonyme donationer

Anonyme donationer er donationer, hvor CEPOS ikke oplyser om donors identitet til offentligheden, medmindre donor selv ønsker at afbryde anonymiteten. CEPOS accepterer kun anonyme donationer i form af generel støtte (ikke øremærket) samt i form af støtte til konkrete, allerede iværksatte CEPOS-aktiviteter, såsom CEPOS Akademi eller Tank&Tænk. CEPOS modtager således ikke anonym projektstøtte til sit analysearbejde. CEPOS accepterer kun projektstøtte til sit analysearbejde fra donorer, som accepterer offentliggørelse af deres identitet i forbindelse med offentliggørelsen af den eller de pågældende analyser. Hvis en sådan projektstøtte har fundet sted, vil den således fremgå af alle udgivelser fra projektet, hvad enten disse er skriftlige eller i lyd og/eller billeder.

Indtægtsgivende aktiviteter

CEPOS’ eneste indtægtsgivende aktiviteter er foredrag, gebyrer for seminarer og konferencer samt salg af bøger og betaling for artikler i tidsskrifter, magasiner og aviser.
0,7 procent af CEPOS’ indtægter i regnskabsåret 2017 kom fra indtægtsgivende aktiviteter.

CEPOS udfører ikke konsulentopgaver mod betaling.

Næste opdatering
Oplysningerne på denne side opdateres, når regnskabet for 2018 foreligger og er blevet godkendt af CEPOS’ Centerråd i juni 2019.

Derfor accepterer CEPOS anonyme donationer

Som en af staten uafhængig institution i civilsamfundet bidrager CEPOS til større pluralisme i tilgangen til samfundsforskning og -analyse samt i den offentlige debat. Blandt andet ved at udfordre, nuancere og supplere de offentligt finansierede analyse- og forskningsinstitutioner såsom Det Økonomiske Råd (vismændene) og VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

For at udføre dette arbejde og stå uafhængigt af staten, modtager CEPOS af princip ikke donationer fra det offentlige, men finansieres af civilsamfundet ved private donationer. CEPOS modtager dog heller ikke dontationer fra politiske partier. 

Langt hovedparten af den private støtte går til CEPOS generelt uden at være øremærket en bestemt brug, mens en mindre andel går til konkrete projekter. CEPOS offentliggør navne på donorer, der yder støtte til konkrete projekter. Der modtages ikke projektdonationer fra donorer, der ønsker anonymitet. Derimod offentliggør CEPOS som udgangspunkt ikke navnene på donorer, der yder generel støtte.

Donorers ønske om anonymitet kan for eksempel skyldes, at donoren ønsker at bevare et godt forhold til politikere, der ikke er enige med CEPOS. I den offentlige debat anvendes til tider meget hårde ord om CEPOS fra nogle politikere og debattører. Dette kan intimidere donorer, hvis de ikke har muligheden for at være anonyme.

Beskyttelsen af privatlivets fred er et vigtigt princip i et liberalt demokrati. Som borger har man ret til at holde sine politiske holdninger for sig selv og dermed undgå pres og intimidering. Som vælger har man ret til at forvente, at valghandlingen afvikles fortroligt, så det ikke fremgår, hvilket parti og hvilken kandidat, man stemmer på og sympatiserer med. Således er anonym afstemning en central forudsætning for, at en valghandling kan siges at have været fair. Det tilhører ligeledes privatlivets fred, om man er medlem af et politisk parti og i givet fald hvilket. I lovgivningen om databeskyttelse og privatlivets fred er politiske holdninger og sympatier ligeledes strengt beskyttet. På samme måde bør man også kunne holde for sig selv, hvilke formål man vælger at støtte økonomisk.

Hvem kender donorernes identitet?

For at sikre, at anonymiteten overholdes, er CEPOS’ donorer kun kendt af en snæver kreds i CEPOS, heriblandt den samlede bestyrelse og CEPOS’ direktør. De øvrige medarbejdere kender normalt ikke anonyme donorers identitet.

Anonymiteten udøves af CEPOS, men det står naturligvis donor frit for selv at oplyse om sin støtte, såfremt man ønsker det.