CEPOS søger Facility Manager

CEPOS søger en facility manager, som kan sikre optimale rammer for de ca. 15 faste medarbejdere samt ca. 10 studenter og freelancere, som er tilknyttet tænketanken.

Du vil blive hjertet i vores daglige drift og hverdag, og du skal kunne tage ansvar, udvise initiativ og have overblik. Til gengæld kan du se frem til et job med stor fleksibilitet, en uformel omgangstone og et godt kollegialt sammenhold.

Opgaver:

  • Drift af kontoret: Du skal holde vores rengøring i ørene, så vores lokaler fremstår pæne og rengjorte samt sørge for, at vi har de nødvendige forsyninger af sæbe, toiletpapir osv. Du får også ansvaret for opsætning af forplejning forud for møder med eksterne, vedligeholdelse af møbler og udstyr (kopi, kaffe mv.), hjælp til rejseplanlægning, kontakt til madleverandør m.m.
  • Receptionist: Du bliver vores ”dørvagt”, og skal tage imod besøgende og kursister, samt tage telefonopkald til vores hovednummer.
  • Organisering af events: Vi har egen konferencesal, hvor vi afholder en række events i løbet af året. Du skal varetage den praktiske del af afviklingen, herunder fordeling af opgaver, indkøb af forplejning osv.
  • Elektronik og IT: IT-oprettelse af brugere, drift af computere, software og cloud-løsning, indkøb og klargøring af IT-udstyr, kopimaskine mv.
  • Regnskabsassistance: Registrering af regninger til betaling, afregning af udlæg, håndtering af abonnementer.
  • Praktiske opgaver i hverdagen: CEPOS er en lille organisation, hvorfor der vil være en masse forefaldende arbejde.

Personlige egenskaber:

  • Ordenssans, struktureret
  • Servicemindet
  • Fleksibel med hensyn til arbejdstider, fx i forbindelse med aftenarrangementer

Arbejdssted:

Landgreven 3, 1301 København K

Som udgangspunkt søger vi en fuldtidsmedarbejder.

CEPOS er en uafhængig borgerlig-liberal tænketank, der via analyser af samfundsindretningen, undervisning og formidling søger at påvirke nutidens og fremtidens beslutningstagere. De fleste medarbejdere er økonomer. Du kan finde mere information om os på www.cepos.dk.

Vi udarbejder analyser, kommunikerer via medier og holder møder med politikere og andre beslutningstagere. Hverdagen er travl og varieret. Organisationen er flad med god mulighed for at udfylde jobbet på sin egen måde og sætte sit eget præg på tingene.

Ansøgning (CV og kort motiveret ansøgning) sendes til: Chef for Udvikling og Stakeholder Relations, Jonas Sundgaard – sundgaard@cepos.dk – M: 23 25 62 65.

Vi behandler ansøgninger løbende. Tiltrædelse sker efter aftale og gerne hurtigst muligt. Mærk ansøgningen ”Facility Manager”.