CEPOS DONORPRINCIPPER

CEPOS modtager af princip ikke donationer fra det offentlige, og finansieres alene ved bidrag fra private - dog ikke fra politiske partier. Det er afgørende for kvaliteten og troværdigheden af vores arbejde, at vi er uafhængige. Vores donorer har derfor ingen indflydelse på CEPOS’ analysearbejde, vores konklusioner eller anbefalinger, herunder hvordan forskningen udføres og formidles.

Hvis CEPOS’ sekretariat eller enkelte medarbejdere udsættes for påvirkning fra en donor, der har til formål at udfordre CEPOS’ uafhængighed, skal dette meddeles til CEPOS’ direktør, der herefter underretter bestyrelsesformanden. Såfremt donor ikke respekterer CEPOS’ uafhængighed, afbrydes samarbejdet.

Læs mere om hvad donationerne går til her

For at sikre uafhængigheden af CEPOS’ virke og forskning, er det målsætningen, at ingen enkeltdonor i et givet år udgør mere end 15 procent af de samlede bidrag til CEPOS i det pågældende år. CEPOS levede i 2022 op til denne målsætning. CEPOS har tilsvarende målsætning om stor spredning af donationer for at værne om uafhængigheden.
Endvidere tilstræber CEPOS til hver en tid at have en egenkapital, der kan finansiere mindst 1½ års drift af tænketanken med uændret udgiftsniveau. CEPOS lever i øjeblikket ikke fuldt op til den målsætning, idet vi har egenkapital til at finansiere godt og vel et års drift.

CEPOS modtager tre typer af donationer:

  • Generel støtte (ikke øremærket)
  • Støtte til en aktivitet (øremærket)
  • Projektstøtte

Generel støtte (ikke øremærket)

Generel støtte er ikke øremærket til en aktivitet eller til et projekt. Donorer af generel støtte har ret til jævnlig information om CEPOS’ aktiviteter og resultater. 84,2 procent af CEPOS’ støtte var i regnskabsåret 2022 givet til CEPOS’ aktiviteter generelt.  

Støtte til en aktivitet (øremærket)

Støtte kan gå til en konkret aktivitet for eksempel vores eftertragtede CEPOS Akademi.
Disse donorer har ret til jævnlig information om CEPOS’ aktiviteter og resultater, herunder særlig detaljeret information om den aktivitet, der støttes. 5,6 procent af CEPOS’ støtte var i regnskabsåret 2022 givet til en konkret CEPOS aktivitet. 

Lær mere om CEPOS Akademi lige her

Projektstøtte

Et projekt er kendetegnet ved at have en projektbeskrivelse med et beskrevet formål, leverancer, et budget og typisk også en tidsplan. Et projekt er tidsmæssigt afgrænset med en fast opstarts- og slutdato til forskel fra en aktivitet, der er fortløbende, indtil CEPOS’ ledelse eller bestyrelse vedtager, at aktiviteten skal afsluttes. 9,5 procent af CEPOS’ støtte var i regnskabsåret 2022 givet til et projekt.

Derfor tager CEPOS imod anonyme donationer
Donorer, der giver støtte til CEPOS’ generelle virke, kan forblive anonyme overfor offentligheden. Alle donorer er dog kendt af CEPOS’ bestyrelse og direktion.
Donorer, som giver projektstøtte (se ovenfor), kan dog ikke donere anonymt. Af alle projektstøttede analyser fremgår det, hvem der har støttet projektet.

CEPOS respekterer donors ønske om anonymitet, da dette ønske kan udspringe af en række legitime årsager. En kan være ønsket om at undgå at blive inddraget i offentlig polemik om CEPOS’ politikforslag. Måske donors ønske om at være på god fod med politikere fra alle partier eller med kunder, underleverandører og medarbejdere med andre politiske overbevisninger, vægter tungt. Årsagen kan også skyldes, at man ikke nødvendigvis er enig med CEPOS’ politiske anbefalinger, men støtter CEPOS, fordi man anerkender kvaliteten af det udførte arbejde, og går ind for et pluralistisk samfund, hvor meninger brydes. Men ønsket om anonymitet kan også skyldes, at man ikke ønsker, at det skal være offentligt kendt, at man støtter almenvelgørende formål såsom tænketanke, da en sådan handling kan afsløre formueforhold, som anses for en privat sag. Muligheden for anonymt at støtte private formål er en vigtig rettighed i et frit samfund på lige fod med retten til et privatliv, til brevhemmelighed og til anonym stemmeafgivelse ved valghandlinger.

Indtægtsgivende aktiviteter
CEPOS’ eneste indtægtsgivende aktiviteter er foredrag, gebyrer for seminarer og konferencer samt salg af bøger og betaling for artikler i tidsskrifter, magasiner og aviser.
0,7 procent af CEPOS’ indtægter i regnskabsåret 2022 kom fra indtægtsgivende aktiviteter.

CEPOS udfører ikke konsulentopgaver mod betaling.

Næste opdatering
Oplysningerne på denne side opdateres, når regnskabet for 2023 foreligger og er blevet godkendt af CEPOS’ Centerråd i juni 2024.

Indsamlingsregnskab kan hentes her

Overskudserklæring kan ses her

STØT SOM
PRIVATPERSON

En personlig donation er en støtte til CEPOS’ mission og arbejde for mere frihed, for ansvar, for det private initiativ og for en begrænset statsmagt.

LÆS MERE

STØT SOM
VIRKSOMHED

CEPOS arbejder bl.a. for at fremme det private initiativ og for bedre vilkår for dansk erhvervsliv. Derfor har vi brug for din hjælp.

LÆS MERE

DONATE
FROM ABROAD

CEPOS is the only liberal think tank in Denmark. CEPOS is an independent think tank, and our work would not be possible without the support offered to us by a wide range of donors.

LÆS MERE

HVORFOR STØTTE
CEPOS?

CEPOS er Danmarks eneste borgerlig-liberale tænketank. Vi arbejder for at fremme individets frihed, for det private initiativ, for lavere SKAT og for en begrænset statsmagt.

LÆS MERE

CEPOS
DONORPRINCIPPER

CEPOS modtager af princip ikke donationer fra det offentlige, og finansieres alene ved bidrag fra private og virksomheder - dog ikke fra politiske partier.

LÆS MERE

OPRET
TESTAMENTE

Hos CEPOS ved vi, at samtlige donationer gives med hjertet. Det gælder især, når det drejer sig om oprettelse af et testamente.

LÆS MERE