Jeg bekræfter hermed, at overskuddet fra indsamlingen fra ovennævnte sagsnummer er indeholdt i lønudgifter til CEPOS’ medarbejdere i 2020, jf. indsamlingens formål.

 

Med venlig hilsen

Thomas Holm Christensen

Senior manager

EY Godkendt revisionspartnerselskab