Næste deadline for ansøgning er d. 12. juni 2023

CEPOS Akademi

Hvorfor er og bør individet være det vigtigste i politik? Hvordan sikrer vi bedst vækst til glæde for alle? Hvad er de borgerlig-liberale bud på klimaet, og hvorfor er de bedre? Hvad kan eksperimenter lære os om mennesker og samfund? Og, hvordan var det lige med markedet, det personlige ansvar, skatten, lighed og alt det andet?

CEPOS Akademi samler ambitiøse unge mennesker til en spændende og grundig indføring i frimarkedstænkning. Du bliver undervist af en række tunge ledere fra erhvervslivet, de bedste undervisere fra universiteterne og de skarpeste analytikere i medierne. Sammen med dem vil du diskutere de fremmeste liberale tænkere og arbejde med økonomiske og politiske problemer på et højt niveau. Det er et initiativ med vægt på nysgerrighed, og hvor faglige argumenter vejer tungt.

For at kurset ikke kommer til at forstyrre dine studier, har vi lagt undervisningen i 4 weekender. Semestret følges op med et sommerkursus i juni/juli, både dit efterårshold og det efterfølgende forårshold deltager. Derudover vil du efterfølgende blive en del af et eksklusivt netværk af tidligere deltagere, som vi hvert år holder et brag af en fest for.

Undervisningen foregår som udgangspunkt hos CEPOS i det centrale KBH.

Idé

Idéen bag CEPOS Akademi er at give især studerende ved universiteter og højere læreanstalter mulighed for at stifte bekendtskab med og blive inspireret af tankerne bag det frie marked.

Indhold

Teorierne anvendes til at skrive opgaver, essays og debatterende indlæg. Øvelser i retorik og argumentation og i at skrive og tale offentligt indgår med vægt på uddannelsen. CEPOS vil efterfølgende bidrage til at skabe et netværk, som giver et solidt fundament for karrieren.

5 fordele ved at deltage

 1. Du lærer det fremmeste indenfor liberale og borgerlige teorier og viden – et perfekt supplement til dit studie.
 2. Du bliver opdateret på dansk økonomi og politik.
 3. Du lærer at arbejde med debatindlæg og events.
 4. Du lærer at debattere digitalt, på print, og fysisk.
 5. Du bliver en del af et eksklusivt netværk af tænkende og handlende individer som allerede sætter deres aftryk som ledere og meningsdannere på fremtidens Danmark.

 

Krav til dig

 • CEPOS Akademi tilbyder indgående kendskab til tankerne, tænkerne og idéerne bag det frie marked samt undervisning på højt niveau. Det skal du ønske at prioritere højt mens akademiet foregår; både med forberedelse, deltagelse og dialog.
 • Tilbuddet er enestående og drives af en kombination af midler fra private donorer og frivillige kræfter, derfor optages på baggrund af kvalifikationer og du kan blive bortvist, hvis du ikke lever op til tilliden.
 • Der læses tekster på dansk og engelsk, aktuelle og klassiske, teoretiske og debatterende, af en sværhedsgrad som på universiteterne.
 • En vigtig del af læringen består i at anvende teorierne til at skrive opgaver, essays og debatterende indlæg. Du modtager således dit diplom på baggrund din deltagelse – også i opgaverne.
 • Du skal være social og ønske at lære dine medkursister at kende. CEPOS vil efterfølgende bidrage til at skabe et netværk, som er et solidt fundament for karrieren.

 

Kursus i din fritid

For at kurset ikke kommer til at forstyrre dine studier, har vi primært lagt undervisningen i weekenderne. Semestret følges op med et sommerkursus, hvor du også vil møde tidligere CEPOS-studenter.

     • Weekenden d. 9. - 10. september 2023
     • Weekenden d. 7. - 8. oktober 2023
     • Weekenden d. 4. - 5. november 2023
     • Weekenden d. 2. - 3. december 2023

Kurset løber over fire weekender samt et sommerkursus i midten af august

Undervisning og materialer betales af CEPOS Akademi.

Eksempler på emner vi tager op:

 • Klima og ulighed; hvad er de gode løsninger?
 • Markeds- og statsfejl; hvor er grænsen for hvad politik kan løse?
 • Skam og lydighed; er tillid et mere effektivt alternativ til kontrol i den offentlige sektor.
 • Regelstaten; er det omkostningsfrit at have flere og flere regler?
 • Borgerlighed nu; hvad er det borgerlige projekt og de borgerlige løsninger for 2020’erne?

Sådan bliver du en af de udvalgte

Skriv en ansøgning med navn, CV, uddannelse, alder, karakterer, anbefalinger og en uddybning af:

 1. Hvorfor du er interesseret i kurset?
 2. Hvad du selv vil kunne bidrage med for at fastholde friheden i dagens Danmark?
 3. Studerende har som udgangspunkt fortrinsret, men hvis du ikke er studerende kan du blive anbefalet af en tidligere studerende, eller kontakte Stefan før du søger.

Hvordan ansøger du?

Mail din ansøgning til CEPOS Akademiets kontaktperson Stefan Kirkegaard Sløk-Madsen på stefan@cepos.dk. Ansøgningsfrist d. 12. juni 2023 kl. 12:00