Det offentlige forbrugs andel af BNP over tid

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Det offentlige forbrug udgør 22,6 pct. af BNP i 2023, svarende til 630,5 mia. kr. Det er under gennemsnittet for perioden 1990-2007, hvor det offentlige forbrug i gennemsnit udgjorde 24,4 pct. af BNP, jf. figuren.  

Det lave niveau i 2022 og 2023 skal dog ses i lyset af, at nominelt BNP steg med 11 pct. i 2022, herunder som følge af markante prisstigninger i blandt andet handel og transport. Det må forventes at blive normaliseret i de kommende år.  

Dvs. selvom realvæksten i det offentlige forbrug har været relativt lav siden 2011 (blandt andet som følge af indførelsen af sanktionsmekanismen overfor kommunerne), er niveauet for det offentlige forbrugs andel af BNP alligevel tæt på det historiske gennemsnit frem til 2021.

I en international sammenligning har Danmark et højt offentligt forbrug.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Cheføkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Cheføkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk