Hvem har indkomster under den relative fattigdomsgrænse?

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Ud fra Thorning-regeringens definition af relativ fattigdom var der i 2021 67.800 relativt fattige personer i Danmark, svarende til 1,2 pct. af befolkningen. 

Den største gruppe af relativt fattige er kontanthjælpsmodtagere med 24.900 personer, svarende til at 14 pct. af kontanthjælpsmodtagerne er relativt fattige (og dermed at 86 pct. af kontanthjælpsmodtagere ikke er under Thornings fattigdomsgrænse), jf. tabellen. Derudover er bl.a. selvstændige og dagpengemodtagere også overrepræsenterede blandt de relativt fattige, idet hhv. 1,7 pct. og 2,8 pct. af disse grupper er relativt fattige, hvilket er højere end for hele befolkningen (1,2 pct.).  

Blandt folke- og førtidspensionister samt efterlønsmodtagere er der meget få relativt fattige (mellem 0,1 og 0,7 pct.). Det skal ses i lyset af, at disse ydelser generelt ligger over fattigdomsgrænsen, og at man typisk modtager dem hele året. 

For at modtage fuld folkepension i 2021, skal man have opholdt sig i Danmark i mindst 40 år, fra man er 15 år, til man når folkepensionsalderen, som er 66½ år i 2021.  

Af de 3.200 folkepensionister under den relative fattigdomsgrænse, har 2 ud af 3 af dem ikke opholdt sig i Danmark i 40 år og modtager derfor ikke fuld folkepension. Dette skal ses i lyset af, at ca. 70 pct. folkepensionisterne under den relative fattigdomsgrænse er indvandrere.  

For at være defineret som relativt fattig, skal man 3 år i træk have: indkomst under 50 pct. af medianen, nettoformue på under 100.000 kr. samt ikke være studerende.  

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Seniorøkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Seniorøkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk