Hvad er BNP?

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Tags

Indholdsfortegnelse

Tags

BNP er en forkortelse for bruttonationalproduktet og er et udtryk for den samlede værdiskabelse i en given periode, fx et år eller et kvartal. Værdiskabelsen er værdien af de producerede varer og tjenester, fratrukket de materialer og råvarer, som er anvendt i produktionen. 

Hvis fx en bager indkøber råvarer (mel mv.) for 10 kr. og sælger brød for 30 kr., så er der sket en værdiskabelse på 20 kr. (30-10 kr.). Disse 20 kr. vil indgå i BNP. 

BNP pr. indbygger anvendes derfor typisk som en indikator for velstandsniveauet i et land. Både i sammenligning med andre lande og for at følge udviklingen over tid, jf. figuren. BNP udgør ca. 2.800 mia. kr. i 2023, eller ca. 470.000 kr. pr. indbygger. 

Når man ser på udviklingen over tid, ser man typisk på realvæksten, dvs. man renser prisstigninger ud, så man kun medtager ændringer i antal solgte varer og tjenester. 

BNP kan opgøres fra 3 forskellige sider: 

Klik på links for at læse mere. 

Af og til sammenlignes virksomheders omsætning med et lands BNP. Det er imidlertid forkert. Derimod kan BNP sammenlignes med en virksomheds bruttofortjeneste, dvs. omsætningen fratrukket vareforbrug i produktionen, jf. bager-eksemplet ovenfor. 

BNP er en opgørelse af aktiviteten i økonomien. Det er dog ikke al aktivitet, som indregnes i BNP. Fx indregnes værditilvækst i hjemmet ikke (fx madlavning og pasning af børn). 

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Cheføkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Cheføkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk