Hvad er skattetrykket?

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Skattetrykket beregnes som provenuet fra skatter og afgifter divideret med BNP. Dvs. skattetrykket indregner alle skatter og afgifter, ikke kun udvalgte dele som fx skat på lønindkomst. Skattetrykket er dermed et groft mål for den samlede skattebelastning i en økonomi, som kan anvendes til at sammenligne skattebelastningen på tværs af lande eller over tid for et land. 

Skattetrykket var i 2023 på 44 pct. Det er beregnet som indtægten til statskassen (provenuet) fra samtlige skatter og afgifter på 1.225 mia. kr., divideret med BNP på 2.785 mia. kr., se tabellen, hvor du også kan se provenuet fra de enkelte skatter og afgifter i 2023. 

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Seniorøkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Seniorøkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk