Hvad er skattetrykket?

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Skattetrykket beregnes som provenuet fra skatter og afgifter divideret med BNP. Dvs. skattetrykket indregner alle skatter og afgifter, ikke kun udvalgte dele som fx skat på lønindkomst. Skattetrykket er dermed et groft mål for den samlede skattebelastning i en økonomi, som kan anvendes til at sammenligne skattebelastningen på tværs af lande eller over tid for et land.

Skattetrykket var i 2022 på 42,7 pct. Det er beregnet som indtægten til statskassen (provenuet) fra samtlige skatter og afgifter på 1.193 mia. kr., divideret med BNP på 2.792 mia. kr., se tabellen, hvor du også kan se provenuet fra de enkelte skatter og afgifter i 2022.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Fungerende cheføkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Fungerende cheføkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk