Den næste velfærdskontrakt

Type: Analyse
Table of contents×

Der er opstået et voksende gab mellem den velfærd, der efterspørges og leveres. Det har skabt et pres, og politikerne er ved at bukke under for dette pres. 

Konsekvensen på kort sigt er, at risikoen for en overophedning af dansk økonomi øges. På lang sigt vil udvidelsen af den offentlige sektor medføre tab af vækst, velstand og konkurrenceevne. 

Derfor er det helt afgørende, at der skabes ny kontrakt eller forståelse mellem politikere og befolkning om fremtidens velfærd. Forståelsen må baseres på, at væksten i fremtidens velfærd i stigende grad skal finansieres ud af folks egne lommer i et samspil med en offentligt finansieret grundydelse, der fastlåses på det nuværende serviceniveau. 

I denne analyse skitseres hovedtrækkene i den næste velfærdskontrakt.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 74,8 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 74,8 KB

  Del denne side