Den største skatteforskel til Sverige siden 1965

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Tags

Indholdsfortegnelse

Tags

CEPOS udgiver i dag et notat, der viser, at Danmarks skattetryk er betydeligt større end i Sverige. Og at forskellen i 2013 er den største siden 1965.

”Danmark har gennem nogle år haft verdens højeste skattetryk med Sverige på 2. pladsen. Frem mod 2013 øges skatteforskellen mellem Sverige og Danmark, så Danmark forventes at have et skattetryk, der er 4,8 pct. af BNP eller 87 mia. kr. større end i Sverige. Det er den største forskel mellem Danmark og Sverige siden 1965. Forskellen skyldes bl.a., at skatterne i Danmark er blevet hævet meget i perioden 2011-2013 som følge af Genopretningspakken, Forårspakke 2.0. og Finanslovene for 2012 og 2013. Samtidig sænker Sverige skattetrykket. Senest har den svenske regering lagt op til, at selskabsskatten skal sænkes fra 26,3 til 22,0 pct.”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS

”Det er et problem for væksten i en globaliseret verden, at vores skattetryk er så højt. Det betyder, at det er svært for danske virksomheder at konkurrere. De høje skatter og afgifter resulterer derfor i, at danske virksomheder taber markedsandele. På samme måde som når grænsehandlen øges ved, at man øger afgifter på øl og sodavand. Tilsvarende betyder de høje skatter, at der bliver investeret mindre, mens danske lønmodtagere reducerer deres arbejdsindsats. Min anbefaling er, at vi i løbet af en kort årrække sænker skattetrykket til svensk niveau. Hvis det sker, kan vi sænke marginalskatten til 42 pct. og selskabsskatten til 12 pct. Ligesom man kan sænke diverse afgifter på grænsefølsomme varer. Det vil give Danmark meget konkurrencedygtige skattesatser, som vil have en positiv effekt på både arbejdsudbuddet, investeringer og velstand. F.eks. vil vi i så fald have den laveste selskabsskat i OECD. Det vil kunne tiltrække udenlandske investeringer”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS

”Mange vil indvende, at det vil går ud over den offentlige velfærd, hvis vi sænker skattetrykket til svensk niveau. Her vil jeg indvende, at man i Sverige også har et velfungerende velfærdssamfund, men med lidt lavere udgifter. Vi kan nedbringe de offentlige udgifter til svensk niveau ved at effektivisere den offentlige sektor og ved at reformere kontanthjælp, dagpenge og folkepension”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 462,8 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 462,8 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør