Københavnske pædagogers fravær koster millioner

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Sygefraværet blandt det pædagogiske personale i de 408 kommunale institutioner i Københavns Kommune er både højt og dyrt. Det viser en ny CEPOS-analyse, som også ser på sygefraværet blandt pædagoger i København sammenlignet med de øvrige af landets kommuner samt det potentiale, der kan opnås, hvis kommunen aktivt arbejder med at nedbringe sygefraværet. Notatet er bl.a. baseret på data fra Københavns Kommune, Kommunernes og Regionernes Løndatakontor samt 25 kvalitative interviews foretaget med de ansvarlige ledere og det pædagogiske personale på daginstitutioner i Københavns Kommune.

”Sygefraværet blandt Københavns Kommunes ca. 6.000 pædagoger m.fl. har længe ligget på et højt niveau. I 2011 lå det gennemsnitlige sygefravær fx på ca. 17 dagsværk pr. ansat. Det er ifølge de nyeste sammenlignelige data fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor godt 20 pct. højere end det gennemsnitlige sygefravær for pædagoger i landets øvrige kommuner og knap 30 pct. højere end sygefraværet blandt Københavns Kommunes skolelærer”, udtaler chefkonsulent Mia Amalie Holstein, CEPOS.

”Nye fraværsdata fra Københavns Kommune viser, at sygefraværet varierer meget på tværs af hovedstadens bydele og institutioner. Eksempelvis ligger Tingbjerg i toppen med et sygefravær på 19 dagsværk pr. ansat, mens Brønshøj ligger lavest med et sygefravær på 12 dagsværk pr. ansat.  På trods af denne variation mellem områder og institutioner ligger sygefraværet rimeligt stabilt over tid. Fx har 18 institutioner i 2012 haft et sygefravær på over 20 dagsværk pr. ansat de seneste tre år i træk”, siger chefkonsulent Mia Amalie Holstein, CEPOS. 

”Et så højt sygefravær er både dyrt og uhensigtsmæssigt. Og der er derfor store gevinster at hente både for børn, pædagoger og kommunen, hvis man nedbringer sygefraværet. For børnene vil et lavere sygefravær betyde færre vikarer og mindre udskiftning i personalet, hvilket kan øge kvaliteten i pasningstilbuddene. For personalet kan et fokus på årsagerne til det høje sygefravær medvirke til at skabe et bedre arbejdsmiljø. Og for kommunen kan det være en økonomisk gevinst at nedbringe sygefraværet. Hvis kommunen fx kunne reducere sygefraværet i alle institutioner med et højt sygefravær til gennemsnittet for de 25 pct. bedste, ville den umiddelbart kunne høste en gevinst på godt 80 mio. kr. årligt, svarende til lønnen for ca. 225 ekstra pædagoger”, siger chefkonsulent Mia Amalie Holstein, CEPOS.

”Jeg har i interviews spurgt pædagoger og pædagogiske ledere i 25 forskellige institutioner, hvad der virker, og hvad der ikke virker, når en institution ønsker at reducere sygefraværet. Her blev det fremhævet, at et lavt sygefravær hænger uløseligt sammen med god ledelse i institutionen. Og en god leder er en, der giver personalet medansvar, udviser fleksibilitet og ikke mindst er klar til at reagere på et højt og vedvarende sygefravær. Omvendt er institutioner med et højt sygefravær typisk kendetegnet ved en uklar ledelse, en dårlig medarbejderkultur og et usundt arbejdsmiljø”, siger chefkonsulent Mia Amalie Holstein, CEPOS. 

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 604,4 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mia Amalie Holstein

  Cheføkonom i CEPOS

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 604,4 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mia Amalie Holstein

  Cheføkonom i CEPOS