Kontanthjælpsaftale medfører lavindkomstfælder: Kun 500 kr. i gevinst ved at gå fra 10 til 37 timer – svarer til en timeløn på 5 kr.

Type: Analyse

Pressemedelelse

CEPOS udsender i dag en ny analyse, der viser, at regeringens nye kontanthjælpsaftale giver et meget lille incitament til at gå fra småjob til fuldtidsjob. Analysen viser bl.a., at en enlig forsørger med to børn med 10 timers arbejde og kontanthjælp kun får 500 kr. mere udbetalt månedligt ved at skifte til lavtlønsjob på fuldtid. Det svarer til en timeløn på 5 kr. Læs hele analysen i vedhæftede fil.

“Den nye kontanthjælpsaftale indebærer en stor risiko for lavindkomstfælder, hvor kontanthjælpsmodtagere holdes på kontanthjælp suppleret med lidt småjobs ca. 10 timer om ugen. For der er stort set ingen gevinst for kontanthjælpsmodtagere ved at gå fra en arbejdsuge på 10 timer til fuld tid. Gevinsten er på ca. 500 kr. for en enlig mor med 2 børn. Indkomsten går op fra 23.500 kr. til 24.000 kr. Det svarer til en timeløn på knap 5 kr. eller en marginalskat på 97 pct. Det er absurde tal og det er usundt for arbejdskulturen. Jeg vil faktisk betegne det som lovsjusk. Jeg gad nok vide om aftalepartierne vidste det her da de indgik forliget,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

“Når der næsten ikke er gevinst ved at gå fra 10 til 37 timer, skyldes det primært, at lønindkomsten stort set modregnes en til en i kontanthjælpen. Tjener du 100 kr. ekstra, så mister du 100 kr. i kontanthjælp. Desuden mister man det nye børnetillæg og fritidstillæg, når man arbejder fuld tid og dermed ryger ud af kontanthjælpssystemet. Grunden til at marginalskatten ikke er over 100 pct. men 97 pct. er jobfradraget og beskæftigelsesfradraget,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

”Generelt er gevinsten ved at tage et fuldtidsjob mere end halveret for enlige forsørgere sammenlignet med VLAK-perioden. En enlig kontanthjælpsmodtager med 2 børn havde med VLAK-regler 4.800 kr. i gevinst ved at tage et fuldtidsjob. Det er nu mere end halveret til 2.100 kr. med den nye kontanthjælpsaftale,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

”Forhøjelsen af ydelserne i den nye kontanthjælpsaftale er så høj, at de samlede udbetalte ydelser nu overstiger niveauet før indførelsen af kontanthjælpsloftet. Så selvom Socialdemokraterne lægger vægt på, at man stadig har et loft over ydelserne, så er vi reelt der, hvor ydelserne er højere end da man indførte kontanthjælpsloftet,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

”Nogle vil mene, at forhøjelsen af ydelser var nødvendig, fordi de var alt for lave under VLAK. Men faktisk var VLAKs ydelser 2.300 kr. højere end Ydelseskommissionens grundbudget for en enlig med 2 børn. Altså den kommission, som regering selv nedsatte. Der var altså ikke tale om, at ydelserne med VLAK-regler var umulige at leve for. Med den nye aftale er ydelserne nu hele 5.000 kr. højere end grundbudgettet,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

Resumé

Regeringens nye kontanthjælpsaftale øger ydelserne betydeligt for kontanthjælpsmodtagere. Fx får en enlig kontanthjælpsmodtager med 2 børn udbetalt 21.300 kr. om måneden med den nye aftale, hvilket er en stigning på 2.700 kr. ift. VLAK-regler. Dette notat belyser effekten af aftalen på incitamentet til at gå fra småjobs på 10 timer til fuldtidsjob på 37 timer: 

Aftalen gør det mere attraktivt at tage småjobs, fordi en kontanthjælpsmodtager må tjene 2.500 kr. om måneden uden at blive modregnet i kontanthjælpen. Arbejder en enlig kontanthjælpsmodtager med 2 børn 10 timer om ugen, stiger indkomsten til 23.500 kr. 

Går den enlige med 2 børn fra 10 timer til et fuldtidsjob på 37 timer, giver det kun 500 kr. ekstra pr. måned (fra 23.500 kr. til 24.000 kr.), jf. figuren. 

Marginalskatten er altså næsten 100 pct. af ekstra arbejdsindkomst (97 pct.), eller en timeløn på knap 5 kr. efter skat. 

Det indebærer lavindkomstfælder, hvor der er risiko for, at man fastholdes i småjobs og aldrig kommer ud af kontanthjælpssystemet og ind i fuldtidsjobs. 

Når der næsten ikke er gevinst ved at gå fra 10 til 37 timer, skyldes det primært, at lønindkomsten stort set modregnes 1:1 i kontanthjælpen. Desuden mister man det nye børnetillæg og fritidstillæg, når man arbejder fuld tid og dermed ryger ud af kontanthjælpssystemet. 

Generelt er gevinsten ved at tage et fuldtidsjob mere end halveret for enlige forsørgere sammenlignet med VLAK. 

Forhøjelsen af ydelserne i den nye kontanthjælpsaftale er så høj, at de samlede udbetalte ydelser nu overstiger niveauet før indførelsen af kontanthjælpsloftet. 

Læs hele analysen her.

Denne analyse er en del af ”Projekt 3%.” Projektet har til formål at identificere reformer, der kan hæve den økonomiske vækst i Danmark til 3 pct. årligt de næste ti år. Projektet er støttet af Kraks Fond og af Novo Nordisk Fonden. (NNF20SA0066299)

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 276,5 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Jørgen Sloth

  Seniorøkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 276,5 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Jørgen Sloth

  Seniorøkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk