Pæn økonomisk gevinst for den enkelte ved indslusningsløn

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

CEPOS-analyse beregner den månedlige gevinst for flygtninge ved at tage et job til en indslusningsløn på 70 kr. i timen, når der sammenlignes med den nye integrationsydelse.

”I denne analyse beregnes den månedlige gevinst for flygtninge ved at tage et job til en indslusningsløn på 70 kr. i timen, når der sammenlignes med den nye integrationsydelse. Indslusningslønnen ligger under den nuværende mindsteløn på ca. 110 kr. i timen. Den nuværende mindsteløn virker som en barrierer for mange flygtninge i forhold til at få et job. Problemet er, at mange flygtninge til en start ikke kan producere svarende til mindstelønnen på 110 kr. i timen. Hvis en flygtning kun kan producere for 70 kr. i timen, er det vanskeligt at finde en arbejdsgiver, der vil betale 110 kr. i timen. Derfor kan arbejdsmarkedets parter overveje at etablere en indslusningsløn startende på 70 kr. i timen”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.  

”Indslusningslønnen bør i praksis ikke ligge meget under integrationsydelsen. Som udgangspunkt bør lønnen efter skat og offentlige ydelser være højere end integrationsydelsen, så det umiddelbart kan betale sig for flygtninge at tage et job til indslusningsløn. For enlige uden børn og for alle ægtepar vil der være en pæn gevinst, hvis den ene tager et job til 70 kr. i timen. F.eks. er den månedlige gevinst for en enlig uden børn på 2.000 kr. om måneden ved at tage et job til 70 kr. i timen.  Og for et ægtepar med 1 barn er gevinsten på 1.300 kr. om måneden, hvis den ene tager et job til 70 kr. i timen. Men for enlige forsørgere vil der være et mindre tab ved at tage et job til 70 kr. i timen, fordi integrationsydelsen er relativ høj for enlige forsørgere. Det kan håndteres ved f.eks. at indføre en jobpræmie på 2.500 kr. om måneden til enlig forsørgere, der er berettiget til integrationsydelse”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.  

”I analysen sammenlignes også den nuværende mindsteløn på 110  kr. i timen med integrationsydelsen. Analysen viser, at der er en betragtelig gevinst ved at tage et job til den nuværende mindsteløn på 110 kr. i timen. Jobgevinsten ligger mellem 1.300- 5.900 kr. om måneden. Dermed må det konkluderes, at incitamenterne er i orden. Effekten af integrationsydelsen på beskæftigelsen er imidlertid beskedent ifølge regeringens økonomer, der vurderer jobeffekten til beskedne 400 personer.  Det kan hænge sammen med, at den nuværende mindsteløn ekskluderer mange flygtninge fra arbejdsmarkedet, fordi deres produktivitet ikke kan matche mindstelønnen”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS. 

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 404,9 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 404,9 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør