Regeringens 2020-råderum kunne sende marginalskat ned på 42 pct. og selskabsskat ned på 15 pct.

Table of contents×

CEPOS offentliggør i dag et notat, der viser, at 2020-planens råderum kunne finansiere en skattereform, der ville gøre det danske skattesystem internationalt konkurrencedygtigt. Via reformer af efterløn, folkepension, SU etc. skabes et råderum på 26 mia.kr. Det bruger regeringen til at løfte vækstraten i det offentlige forbrug fra 0,1 til 0,8 pct. i det offentlige forbrug i årene 2014-2020. Alternativt kunne råderummet finansiere, at man sænkede den øverste marginalskat fra 56 til 42 pct. og selskabsskatten fra 25 til 15 pct. (dvs. det næstlaveste niveau i OECD). 

”2020-fremskrivning finder et råderum på 26 mia.kr. frem mod 2020. Regeringen har indtil videre valgt at anvendt hele råderummet på at øge det offentlige forbrug frem mod 2020. I stedet kunne de 26 mia.kr. bruges på at sænke verdens højeste skattetryk. For 26 mia.kr. kan bl.a. topskatten afskaffes, hvilket vil bringe marginalskatten ned fra 56 til 42 pct. Det vil være lavere end i USA, UK og Schweiz.  Fjernelsen af topskatten vil rent faktisk kun betyde et provenutab på ca. 13 mia.kr. Så bare ved at bruge halvdelen af råderummet kan vi få et konkurrencedygtigt personskattesystem. Det vil tilmed øge beskæftigelsen svarende til ca. 15.000 personer, fordi det bliver mere attraktivt at arbejde flere timer. Det vil samtidig blive mere attraktivt at arbejde mere produktivt, ligesom tilskyndelsen til at uddanne sig øges. Endelig bliver det nemmere at tiltrække dygtige udlændinge til Danmark”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS. 

”Resten af råderummet på 13 mia.kr. kan endvidere anvendes til at sænke selskabsskatten fra 25 til 15 pct., hvilket vil være det næstlaveste niveau i OECD. Dermed bliver det mere attraktivt for virksomhederne at investere i ny teknologi, kapital mv., fordi afkastet efter skat øges. Hvis råderummet anvendes på lavere skat frem for at øge det det offentlige forbrug, vil den offentlige sektor i 2020 udgøre ca. 25,5 pct. af BNP. Det vil svare til det gennemsnitlige niveau for det offentlige forbrug under Nyrup-regeringen i årene 1993-2001. Under Nyrup have vi også et velfærdssamfund. Det vi har brug for er et internationalt konkurrencedygtigt skattesystem”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 285,2 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 285,2 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør