Store forskelle på byggesagsgebyr og sagsbehandlingstid i kommunerne

Type: Analyse
Table of contents×
I et nyt notat sætter CEPOS fokus på kommunernes byggesagsbehandling, fordi det er vigtigt for nye såvel som eksisterende virksomheder, at man kan få byggesager behandlet hurtigt og billigt. Ellers risikerer kommunen at stå i vejen for vækst og jobskabelse.

CEPOS' notat viser, at nogle kommuner har valgt helt at afskaffe byggesagsgebyr for erhvervsbyggeri, mens Københavns og Frederiksberg kommuner tager hhv. 790.000 kr. og 825.000 kr. for en standardiseret fabriksbygning på 5000 m2. Gennemsnittet for kommunerne er ca. 110.000 kr. Det fremgår også af notatet, at de hurtigste kommuner (Læsø, Vejle og Middelfart) kun bruger 1-3 uger i gennemsnit på at behandle byggesager for lager- og fabriksbygninger, mens andre kommuner i gennemsnit bruger over et halvt år.

”Min opgørelse viser, at der er store forskelle både på kommunernes byggesagsgebyrer og deres sagbehandlingstider. Gebyret for en standardiseret fabriksbygning på 5.000 m2 går fra 0 kr. i Odense, Assens, Nyborg og fra 1. juni 2014 også Helsingør til 825.000 kr. i Frederiksberg og 790.000 kr. i København. Og mens man i Læsø, Vejle og Middelfart kommuner kan nøjes med at bruge gennemsnitligt 1-3 uger på at færdigbehandle byggesager for fabriks- og lagerbygninger, så må virksomhederne i gennemsnit vente i godt et halvt år i Høje-Taastrup, Langeland og Solrød kommuner”, siger specialkonsulent Martin Kyed, CEPOS.

”Hver ekstra dag, kommunen bruger på byggesagsbehandling, er en dag mindre for virksomhederne til at udnytte deres forretningsmuligheder og skabe nye arbejdspladser. Virksomhederne kan miste ordrer eller må påtage sig ekstra omkostninger, fordi tilladelserne til at udbygge lader vente på sig. Det holder ledige ude af beskæftigelse. Og kommunerne kan faktisk gøre noget ved sagsbehandlingstiden gennem bl.a. organisering, rådgivning og højt fokus på området. Man kan derfor undre sig over, at der er så stor forskel på, hvor lang tid der skal gå for at få en byggetilladelse, alt efter om man ansøger i den ene eller den anden kommune”, siger Martin Kyed.

”Byggesagsgebyret er reelt en skat på erhvervsudvikling og jobskabelse. Et højt byggesagsgebyr trækker i retning af færre arbejdspladser og mindre dynamik. Derfor er det også underligt, at nogle kommuner fastholder meget høje gebyrer på byggeri”, siger Martin Kyed.  

”Der kan selvfølgelig være forskel på byggesagernes gennemsnitlige kompleksitet i kommunerne, og det forklarer noget af forskellene i byggesagsgebyret. Men når 15 kommuner fra alle dele af landet – fra storby- til landkommuner - kan holde gebyret på 10.000 kr. eller under, så er det helt uforståeligt, at andre kommuner tager 400.000 kr. – og enkelte omkring 800.000 kr. - for samme fabriksbygning på 5.000 m2. Man kan simpelthen ikke forklare ud fra faglige forhold, hvorfor Frederiksberg og Københavns kommuner opkræver hhv. 825.000 kr. og 790.000 kr. blot for en tilladelse til at opføre en bygning. De høje byggesagsgebyrer ligner mest af alt ekstraskatter på erhvervslivet”, siger Martin Kyed.  

I denne video kan du se specialkonsulent Martin Kyed udtale sig om, hvad kommunerne kan gøre for skabe bedre rammevilkår for erhvervslivet.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 384,3 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Martin Kyed

  Specialkonsulent, 2011 - 2014

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 384,3 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Martin Kyed

  Specialkonsulent, 2011 - 2014