Top 1 pct. fordelt på landets kommuner - se din kommune her

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Tags

Indholdsfortegnelse

Tags

CEPOS udsender i dag et notat om den 1 pct. af befolkningen, der er mest vellønnet, og i hvilke kommuner de er bosiddende. For at tilhøre top 1 pct. skal man have en indkomst (løn, aktieindkomst, nettorenteindtægter og overskud af selvstændig virksomhed) på knap 1,2 mio. kr. om året

Det fremgår af notat, at Gentofte Kommune er den kommune, der har den største andel af medborgere i top 1 pct. 7,5 ud af 100 indbyggere i kommunen er således i top 1 pct. På de to næste pladser følger Hørsholm og Rudersdal Kommune med ca. 6,5 indbyggere i top 1 pct. pr. 100 indbyggere. I vedlagte notat fremgår det for hver af landets 98 kommuner, hvor stor en andel af befolkningen, der er i top 1 pct.

”Det er ikke helt tilfældigt, at de 3 kommuner, der har flest flest indbyggere i top 1 pct. - Gentofte, Rudersdal og Hørsholm - også er blandt de kommuner i landet med lavest skatteprocent. De har skatteprocenter på mellem 22,5 -23,2 pct., hvor kommunerne med højest skatteprocent ligger mellem 26,5 og 27,8 pct. Skat ændrer folks adfærd. Det påvirker arbejdsindsatsen, grænsehandel og kan også have en vis effekt på flyttemønsteret. En videnskabelig undersøgelse har herhjemme fundet, at kommuneskatten påvirker flyttemønsteret i hovedstandskommunerne. Mange andre forhold har også en betydning for folks flyttemønster, men skat kan også spille en rolle.”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS

”Set fra et samfundsøkonomisk perspektiv kan det være en god idé med lavere kommuneskat. Det øger arbejdsudbuddet, beskæftigelsen og velstanden. Desuden får borgerne flere penge til privat for forbrug. Finansieringen kan findes via effektiviseringer i kommunerne. Produktivitetskommissionen har dokumenteret, at der et er potentiale for effektiviseringer i ældresektoren, folkeskolen og ved at konkurrenceudsætte kommunale opgaver. I det perspektiv kunne det være interessant med en vis skattekonkurrence mellem kommunerne” tilføjer han. 

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 134,9 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Carl-Christian Heiberg

  Chefkonsulent

  +45 81 75 83 34

  carl@cepos.dk

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 134,9 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Carl-Christian Heiberg

  Chefkonsulent

  +45 81 75 83 34

  carl@cepos.dk