Værdien af uddannelse opdelt på hovedområde og uddannelsesinstitution

Type: Analyse
Table of contents×

Sammenligner man på tværs af hovedområder og institutioner er der betydelige forskelle det afkast en kandidat får af sin uddannelse. Denne forskel forsvinder ikke, når der tages højde for de forskelle der er i elevernes kvalifikationer, når de starter på uddannelsesinstitutionerne. Uddannelserne på de forskellige hovedområder giver relativt store forskelle i afkast og specielt giver de humanistiske uddannelser relativt dårlige resultater. I den anden ende af skalaen ligger de samfundsvidenskabelige og specielt de sundhedsvidenskabelige uddannelser. Inden for samme hovedområde er forskellene mellem
institutionerne relativt mindre, men de er dog eksisterende. Eksempelvis ligger humaniora på Københavns Universitet meget lavt. Da omkostningerne af at vælge en uddannelse, som ikke giver kvalifikationer, der er efterspurgt på arbejdsmarkedet, under det nuværende system i stort omfang ikke bæres af den studerende selv, understreger resultaterne vigtigheden af at genoverveje incitamentstrukturerne i uddannelsessystemet.

> Se universitetslisten

Fodnoter

    Del denne side

    Del denne side