Arbejdspapir 68: Produktivitet i grundskolen

Type: Arbejdspapir
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Resumé

Såfremt samtlige skoler i Danmark blev drevet lige så godt som landets bedste skoler, er der betydelige gevinster at hente enten i form af bedre faglighed blandt eleverne eller lavere driftsomkostninger. Helt konkret er det muligt at forbedre elevernes faglige resultater med omtrent 1 karakterpoint eller spare ca. 26 pct. af de samlede lønomkostninger (Andersen & Larsen, 2021: 1). Det er yderst relevant for forældrene at vide, hvor meget deres børns faglige resultater kunne forbedres, hvis de gik på en af de skoler, der er bedst til at udnytte ressourcerne effektivt.  Endvidere er analysen også et yderst relevant bidrag til debatten både lokalt og nationalt. Kommunalpolitikerne har således ansvaret for, at hver eneste af kommunens folkeskoler er både fagligt stærk og effektiv. Folketinget har ansvaret for, at den overordnede regulering – herunder organiseringen af skolesektoren – sikrer en effektiv dansk grundskole, hvor børnene får både maksimal trivsel og fagligudvikling for pengene.

Analysen er den første af sin art

Analysen adskiller sig fra tidligere analyser ved at sammenligne produktiviteten mellem grundskolerne - og ikke mellem kommunerne. Altså på skoleniveau. Dermed indgår friskoler og private skoler (frie grundskoler) også i analysen, hvilket gør det muligt at vurdere produktiviteten i både private og offentlige skoler i Danmark.

Frie grundskoler er billigere i drift og/eller bedre end de kommunale skoler

De frie grundskolers produktivitet er 4-6 procentpoint bedre, og karakterpotentialet er i gennemsnit 0,2 procentpoint højere (Andersen & Larsen, 2021: 12). I beregningerne er der taget højde for elevernes sociale baggrund og omfanget af specialundervisning. 

Potentialet er størst for kommunale folkeskoler

Potentialet for at øge produktiviteten er størst for de kommunale folkeskoler, der i alt kan spare mellem 23-29 pct. af lønomkostningerne, hvilket svarer til en besparelse på mellem 8,4-10,5 mia.kr. Tilsvarende kan folkeskoler i stedet med et uændret ressourceforbrug forbedre elevernes faglige resultater med 1,0-1,2 karakterpoint.

Sammenhæng mellem produktivitet og høj elevtrivsel samt forældretilfredshed

Der er tendens til at eleverne trives bedre og forældrene er mere tilfredse på skoler, der drives mere produktivt (Andersen & Larsen, 2021:17).

Kendetegn ved de mest effektive skoler (Andersen & Larsen, 2021: 17)

 • De frie grundskoler er i gennemsnit mere produktive end folkeskoler.
 • Mellemstore skoler er lidt billigere at drive end små og helt store skoler.
 • Det kan være relevant at se nærmere på, om skolen har den rette medarbejdersammensætning af pædagoger og lærer, hvis man vil nedbringe sine omkostninger uden at forværre de faglige resultater.
 • Dækning af undervisning med lærere med linjefagskompetencer ikke har betydning for skolens produktivitet hverken i forhold til omkostninger eller faglige resultater.

Anbefaling

Denne analyse viser primært, at organiseringen er interessant, da de frie grundskoler i gennemsnit er mere produktive end folkeskoler. De frie grundskoler er organiseret som selvejende institutioner, dvs. det er private non-profit institutioner, der fungerer på markedsvilkår og med stor autonomi i forhold til politisk styring.

Det kan derfor overvejes også at organisere de kommunale folkeskoler som selvejende institutioner i en model, der svarer til den, som allerede gælder for de frie grundskoler. Det indebærer,

 • alle skoler bliver uafhængige af politisk styring fra både kommunalbestyrelser og Folketing
 • alle forældre og elever får frit skolevalg
 • der er taxameterstyring, dvs. pengene følger eleven ved skoleskift
 • der er en reel mulighed for at en skole lukkes ved manglende elevtilslutning.

Ved at organisere de kommunale folkeskoler som selvejende institutioner på lige vilkår med de nuværende frie grundskoler, vil det være muligt at effektivisere den samlede grundskole, sikre mere frihed for forældre og elever samt en skabe en reel konkurrence mellem skolerne (Andersen & Larsen, 2021: 20).

Reference

Andersen, Jens Lund & Larsen, Karsten Bo (2021): CEPOS’ arbejdspapir nr. 68, Produktivitet i grundskolen.

Læs hele arbejdspapiret her

Læs bilag 1

Læs bilag 2

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 640,7 KB
  Hent Filstørrelse: 660,8 KB
  Hent Filstørrelse: 671,8 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jens Lund Andersen

  Chefkonsulent

  +45 31 76 86 44

  jens@cepos.dk

  Karsten Bo Larsen

  Forskningschef

  +45 41 22 04 76

  karsten@cepos.dk

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 640,7 KB
  Hent Filstørrelse: 660,8 KB
  Hent Filstørrelse: 671,8 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jens Lund Andersen

  Chefkonsulent

  +45 31 76 86 44

  jens@cepos.dk

  Karsten Bo Larsen

  Forskningschef

  +45 41 22 04 76

  karsten@cepos.dk