Danmark har den 3. højeste skat på aktieudbytte blandt OECD-lande

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

I Danmark beskattes aktieindkomst progressivt med en skattesats på 27 pct. op til 58.900 kr. i 2023, mens aktieindkomster over dette beløb beskattes med 42 pct. Ser man på den øverste sats på 42 pct., har Danmark den tredjehøjeste sats blandt OECD-lande mht. beskatning af aktieudbytte, og væsentligt højere end i fx Norge (37,8 pct.), Sverige (30 pct.) og Tyskland (26,4 pct.). 

Hvis skatten på både aktieindkomst, positiv kapitalindkomst (f.eks. renteindtægter) og rentefradragets skatteværdi sænkes til en flad skat på 25 pct., vil provenutabet være 2,7 mia. kr. ifølge Skatteministeriet. 

Generelt bør beskatning af kapitalafkast være både lav og symmetrisk på tværs af forskellige typer af kapitalindkomst.  

Høj beskatning af aktieindkomstskat er herudover særlig problematisk for mindre og nystartede virksomheder, som typisk ikke har adgang til kapitalmarkederne (fordi fx banker ikke har nogen information som de kan basere deres kreditgivning på). Typisk vil finansieringen komme fra friværdi i iværksætterens egen bolig eller lavere pensionsopsparing. Hvis investeringen lykkes, vil afkastet blive beskattet med aktieindkomstskatten på op til 42 pct. Hvis han alternativt satte pengene ind på en pensionsopsparing, beskattes afkastet med 15,3 pct., mens skattesatsen ved afdrag på boliggæld er på mellem 25 og 33 pct. (skatteværdien af rentefradraget). Hvis investeringen går galt, kan investor ikke altid udnytte sit tab skattemæssigt. Disse asymmetrier gør det mindre attraktivt at blive iværksætter og udgør dermed en stor udfordring for iværksætteri i Danmark.  

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Otto Brøns-Petersen

  Analysechef

  +45 20 92 84 40

  otto@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Otto Brøns-Petersen

  Analysechef

  +45 20 92 84 40

  otto@cepos.dk