Efter indførelse af budgetloven og sanktionsmekanismen overholder kommunerne budgetterne

Type: ABCepos
Table of contents×

Fra 1992 og frem til 2010 overskred kommunerne år efter år deres budgetter. Det resulterede i, at det offentlige forbrug i perioden voksede med 94,4 mia. kr. mere end planlagt, jf. figuren. 94 mia. kr. svarer til 4 pct. af BNP, godt 7 pct. af de offentlige udgifter, eller næsten hvad der årligt udbetales i løn til ansatte i staten.

Som et resultat af budgetoverskridelserne blev der med virkning fra 2011 indført en sanktionsmekanisme overfor bl.a. kommunerne. Siden blev sanktionsmekanismen indskrevet som en del af Budgetloven. Sanktionsmekanismen indebærer, at kommuner, der overskrider budgetterne, bliver straffet økonomisk. Dermed indebærer sanktionsmekanismen et meget klart incitament for kommunerne til at overholde budgetterne.

Siden indførelsen af sanktionsmekanismen overfor kommunerne fra 2011 er det offentlige forbrug ikke vokset mere end budgetteret, jf. figuren.

Effekten af sanktionsmekanismen på budgetoverskridelserne illustrerer, at økonomiske incitamenter kan have store effekter.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk