Efter indførelse af budgetloven og sanktionsmekanismen overholder kommunerne budgetterne

Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Fra 1992 og frem til 2010 overskred kommunerne år efter år deres budgetter. Det resulterede i, at det offentlige forbrug i perioden voksede med 87 mia. kr. mere end planlagt, jf. figuren. 87 mia. kr. svarer til 4 pct. af BNP, knap 8 pct. af de offentlige udgifter, eller omtrent hvad der årligt udbetales i løn til ansatte i staten.

Som at resultat af budgetoverskridelserne blev der med virkning fra 2011 indført en sanktionsmekanisme overfor bl.a. kommunerne. Siden blev sanktionsmekanismen indskrevet som en del af Budgetloven. Sanktionsmekanismen indebærer, at kommuner, der overskrider budgetterne, bliver straffet økonomisk. Dermed indebærer sanktionsmekanismen et meget klart incitament for kommunerne til at overholde budgetterne.

Siden indførelsen af sanktionsmekanismen overfor kommunerne fra 2011 er det offentlige forbrug ikke vokset mere end budgetteret, jf. figuren.

Effekten af sanktionsmekanismen på budgetoverskridelserne illustrerer, at økonomiske incitamenter kan have store effekter.

Kilde: Danmarks Statistik, ”Reformpakke 2020 – kontant sikring af Danmarks velfærd”, april 2011, ”Aftaler om Vækstplan DK”, april 2013, Økonomisk Redegørelse, december 2016 og 2017 samt egne beregninger

Fodnoter

  Tags

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør