Registreringsafgiften uegnet til omfordeling

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Der er ikke en entydig sammenhæng mellem en families disponible indkomst, og hvor dyre biler denne køber. Der er mange familier med jævne indkomster, der køber forholdsvist dyre biler. Fx bliver 31 pct. af bilerne over progressionsgrænsen købt af familier fra den laveste indkomsthalvdel, jf. figuren. Det kan f.eks. være familier i tyndere befolkede dele af landet eller med mange børn, der har et stort bilbehov, selv om deres indkomst ligger på et beskedent niveau.

Progressionen i registreringsafgiften rammer dermed ikke entydigt familier med højere indkomster. Registreringsafgiften er derfor ikke et velegnet fordelingspolitisk redskab.

Fodnoter