Aktivering: Samfundsøkonomisk tab på 3 mia. kr. af aktiv arbejdsmarkedspolitik

Type: ABCepos
Table of contents×

Danmark bruger betydelige ressourcer på den aktive arbejdsmarkedspolitik, som har til formål at hjælpe ledige i beskæftigelse. Den aktive arbejdsmarkedspolitik giver imidlertid et samfundsøkonomisk tab på 3 mia. kr. ifølge en analyse fra vismændene, jf. nedenfor.

Der kan være positive effekter af aktivering, hvis aktiveringen løfter de lediges kvalifikationer, og derigennem øger deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Der kan også være en positiv motivationseffekt, fordi de ledige motiveres til at finde arbejde for at undgå at komme i aktivering.

Omvendt kan der være negative effekter af aktivering, fx i form af en fastholdelseseffekt, fordi der under selve aktiveringen er mindre tid (og måske motivation) til at søge job. Dermed mindskes sandsynligheden for at finde et job. Derudover er der omkostninger forbundet med aktivering, fx afholdelse af kurser.

Samlet konkluderer vismændene at: ”Analyserne i kapitlet viser et samfundsøkonomisk underskud af aktiveringspolitikken i 2001 på 3 mia. kr. … Resultatet skyldes især, at uddannelsesaktivering giver et stort underskud, mens motivationseffekten bidrager positivt.”, jf. også figuren.Den samfundsøkonomiske værdi af aktiveringspolitikken er opgjort som beskæftigelses- og løneffekter af aktivering fratrukket omkostninger ved aktiveringen, herunder udgifter til administration og afholdelse af kurser samt skatteforvridningstab ved at finansiere udgifterne.

Vismændenes analyse er fra 2007, men er den seneste analyse af de samfundsøkonomiske effekter af aktiveringspolitikken.

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Seniorøkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Seniorøkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk