En almindelig dansker betaler ca. 50 pct. af sin løn i skatter og afgifter

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

En sygeplejerske tjener ca. 34.000 kr. i løn om månedenKilde: Kommunernes og regionernes løndatakontor (KRL). Oveni dette kommer indbetalinger til arbejdsmarkedspension. Pension beskattes først ved udbetaling (bortset fra arbejdsmarkedsbidraget). Derfor ses der bort fra pension her. .Det svarer omtrent til hvad en typisk person i fuldtidsbeskæftigelse tjenerMedianlønnen blandt fuldtidsbeskæftigede er på ca. 34.000 kr. . Hvor meget betaler man i skatter og afgifter af denne løn?

Først skal der betales arbejdsmarkedsbidrag på 8 pct., hvilket udgør ca. 2.500 kr., se tabellen.

Herefter skal der betales bundskat, hvilket tager 3.000 kr. af lønnen. Desuden betales der kommuneskat og sundhedsbidrag på 6.500 kr. Kommuneskatten varierer fra kommune til kommune, men her er der taget udgangspunkt i en gennemsnitskommune.

I alt betales der 12.000 kr. i skat. Dermed bliver den udbetalte løn på 22.000 kr. For denne løn købes der varer, som er belagt med moms og afgifter. Hvor meget, der betales i moms og afgifter, afhænger af hvad man køber. Nogle varer som biler, cigaretter og chokolade er belagt med særlige ekstraafgifter. I gennemsnit har Finansministeriet beregnet, at moms og afgifter udgør 24,5 pct.Det kan sammenlignes med, at ved en momssats på 25 pct., udgør momsen 20 pct. af den samlede pris inkl. moms. Eksempel: En vare til 100 kr. ekskl. moms koster 125 pct. inkl. moms, dvs. momsen udgør 25 kr. Momsen udgør dermed 20 pct. af den samlede pris: 25/125=20 pct.  af prisen på de varer og tjenester, der købes. Det svarer til, at der betales 5.500 kr. i moms og afgifter ud af de 22.000 kr., der udbetales i lønNogle sparer selvfølgelig op, men før eller siden bliver opsparingen omsat til forbrug og dermed belagt med moms og afgifter. .

Samlet set betaler man dermed 17.500 kr. i skat ud af en løn på 34.000 kr., svarende til et ”skattetryk” på 51,5 pct., jf. tabellen.

I dette regneeksempel er der ikke taget højde for skattefradrag for fx medlemskab af a-kasse og fagforening samt befordringsfradrag. Medregnes typiske størrelser for disse fradrag, udgør skattebetalingen ca. 17.000 kr. svarende til, at ca. 50 pct. af lønnen går til skatter og afgifter.

Beregningen er også gennemgået i nedenstående video med Martin Ågerup

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Martin Ågerup

  Direktør

  +45 33 45 60 40

  martin@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Martin Ågerup

  Direktør

  +45 33 45 60 40

  martin@cepos.dk