Danske virksomheders udgifter til forskning i den øvre halvdel blandt OECD-lande

Type: ABCepos
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Det diskuteres i disse år, i hvor høj grad danske virksomheders forskningsudgifter skal subsidieres gennem et skattefradrag på fx 130 pct. Men hvor store summer bruger danske virksomheder egentligt på forskning?

Danske virksomheders udgifter til forskning er på 1,7 pct. af BNP i 2021, jf. figuren. Det er i den øvre halvdel blandt 37 OECD-lande. Det er lavere end det amerikanske og svenske niveau på hhv. 2,7 og 2,4 pct. af BNP, men højere end Holland (1,5 pct. af BNP) og Norge (1,0 pct. af BNP).

Opgørelsen for Danmark er for 2021. Fradraget for forskningsudgifter blev hævet til over 100 pct. fra og med 2019.

Forskelle i landenes udgifter til forskning og udvikling kan bl.a. skyldes, at nogle brancher er mere forskningsintensive end andre. Uddannelses- og Forskningsministeriet har tidligere undersøgt dette og fandt”… at den danske erhvervsstruktur ikke er afgørende for forskellen mellem Danmark og de øvrige lande i sammenligningen.”

Fodnoter

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Cheføkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Jørgen Sloth

  Cheføkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk