Øget konkurrence i den offentlige sektor

Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

En ny opinionsundersøgelse gennemført af Catinét for CEPOS viser, at et flertal af befolkningen mener, at mere konkurrence på levering af velfærdsydelser vil betyde bedre kvalitet for pengene. Knap 60 % af vælgerne støtter tanken, mens kun 30 % af danskerne erklærer sig uenig i synspunktet. Særlig interessant er det, at der i gruppen af offentligt ansatte respondenter også er et lille flertal, der mener, at mere konkurrence ville gavne kvaliteten. Fordelt på partier er det kun blandt SF og Enhedslistens vælgere, at der er et flertal imod synspunktet. Resultatet er interessant, idet det ofte fremføres i den offentlige debat, at øget konkurrence vil medføre en mindskelse af kvaliteten. Denne undersøgelse peger på, at et stort flertal af danskerne ikke ser ud til at dele dette synspunkt. Derudover viser en række andre undersøgelser, at der er besparelser at hente ved at øge konkurrencen på levering af velfærdsydelser gennem udlicitering. På trods af dette er graden af udlicitering i kommunerne stagnerende, og der er risiko for, at udliciteringsgraden vil falde i 2007.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 90,2 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 90,2 KB

  Del denne side