Afvikling af efterløn og forhøjelse af folkepensionsalder til 67 år vil øge beskæftigelsen med 137.000 personer

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

CEPOS udgiver i dag et notat om effekter af en afvikling af efterlønnen og en forhøjelse af folkepensionsalderen fra 65 til 67 år fra 2011 til 2017. Notatet viser, at der er markante samfundsøkonomiske gevinster i at få seniorerne i arbejde.

“Beregningerne viser, at en afvikling af efterlønsordningen og en forhøjelse af pensionsalderen med to år vil øge beskæftigelsen med 137.000 personer frem mod 2025. Den øgede beskæftigelse vil øge BNP med 6 pct. frem mod 2025. I kroner og ører betyder det, at det danske BNP løftes med ca. 105 mia. kr. i 2025. Det svarer til en velstandsstigning på ca. 19.000 kr. per dansker. Med andre ord er det en sand guldgrube at få seniorerne ud på arbejdsmarkedet,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

Reformen er relevant, da Danmark i perioden 2012-2025 står til at få den næstlaveste vækst ud af 30 OECD-lande bl.a. som følge af mangel på arbejdskraft. Reformen vil kunne hæve den danske vækst med 0,4 pct.point om året, dvs. fra 1,4 pct. til 1,8 pct. i perioden 2012-2025. Dermed kommer vi tæt på den forventede årlige vækst i Euro-land, der af OECD skønnes til 1,9 pct.
 
“Reformen vil medføre flere skatteindtægter, når der kommer flere i arbejde, ligesom udgifterne til overførselsindkomsterne reduceres. Samlet fås en budgetforbedring på 25 mia. kr. For sådan et råderum kan topskatten fjernes, samtidig med at man kan skære 7 pct.point af selskabsskatten. Dermed kommer den øverste marginalskat ned på 42 pct., hvilket er lavere end i USA, Schweiz og Storbritannien. Samtidig kommer selskabsskatten ned på 18 pct. Det vil klart forbedre den danske konkurrenceevne,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

Beregningerne er udført af DREAM for CEPOS.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 346,7 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 346,7 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør