Danmark er i dag verden mest lige land - efter bortfald af topskat vil Danmark fortsat være verdens mest lige land

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Danmark er i dag verdens mest lige land, når ulighed måles ud fra den såkaldte ginikoefficient. Reduceres den øverste marginalskat fra 63 til 49 pct. ved at topskatten fjernes, vil Danmark fortsat være verdens mest lige land. Fjernes såvel mellem- som topskat reduceres OECDs 4. højeste marginalskat fra 63 til 44 pct. (på niveau med USA, Schweiz og UK). Med en øverste marginalskat på 44 pct. vil kun Sverige være mere lige end Danmark. 

Det meget anvendte ulighedsmål er problematisk af mange grunde. Bl.a. måler det uligheden ud fra et øjebliksbillede. Det indebærer bl.a., at studerende i disse undersøgelser optræder som fattige, selvom studerende typisk oppebærer pæne indkomster over et livsforløb. Ses der på livsindkomster frem for ”øjebliksindkomster”, halveres verdens laveste ulighed. Ulighed set ud fra et livsindkomstperspektiv fik i 2005 OECD til at fremføre om Danmark: “There is virtually no poverty when considered over a full lifetime”.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 40,3 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 40,3 KB

  Del denne side