Danmark har den 3. højeste marginalskat i OECD for højtlønnede

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Tags

Indholdsfortegnelse

Tags

Marginalskatten for højtlønnede i Danmark er den 3. højeste i OECD. Med 63 pct. ligger marginalskatten 14 pct.point over gennemsnittet i OECD på 49 pct. Lande som USA, UK og Schweiz har en marginalskat i størrelsesordenen 43-48 pct. Den danske marginalskat for gennemsnitsindkomster (49 pct.) ligger derimod i midterfeltet i OECD (47 pct.). For lavtlønnede ligger marginalskatten i Danmark (43 pct.) på niveau med OECD-gennemsnittet. Den høje marginalskat for højtlønnede er problematisk af flere grunde. For det første indebærer den høje marginalskat, at arbejdsudbuddet reduceres. Det ses bl.a. ved at den gennemsnitlige arbejdstid pr. beskæftiget i Danmark er den 7. laveste i OECD. For det andet modarbejder den høje marginalskat (sammen med et højt skattetryk) målsætningen om at tiltrække dygtige udlændinge til det danske arbejdsmarked. For det tredje reduceres gevinsten ved at uddanne og dygtiggøre sig, da det lønhop, der typisk følger af uddannelse, beskattes meget hårdt. VK-regeringen prioriterer de næste 7 år at anvende et råderum på 27 mia.kr. til at øge det offentlige forbrug. Såfremt råderummet var prioriteret til at nedbringe den øverste marginalskat, kunne alle beskæftigede få en marginalskat på 43 pct. Dvs. på niveau med USA og Schweiz og lavere end i UK. Gennemførelse af det meget omtalte forslag fra Ny Alliance om en flad marginalskat på 40 pct. vil medføre, at Danmark får den 8. laveste marginalskat i OECD.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 97,4 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 97,4 KB

  Del denne side