Danmark har den højeste aktiebeskatning i OECD

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Tags

Indholdsfortegnelse

Tags

CEPOS offentliggør i dag et notat, der sammenligner aktiebeskatningen i OECD- og BRIC-landene. 

”Det er bemærkelsesværdigt, at Danmark med 42 pct. har den højeste aktieavancebeskatning i OECD på lange investeringer. Skatteprocenten ligger mere end dobbelt så højt som OECD-gennemsnittet og betydeligt højere end i de øvrige nordiske lande. Finlands skatteprocent udgør 32 pct.,  Sveriges 30 pct., mens Norge beskatter aktieavancer med 28 pct. Den høje danske aktiebeskatning betyder, at det er sværere at tiltrække aktiekapital til nye investeringer i maskiner, teknologi mv. Dermed bliver der investeret mindre i nyt kapitalapparat, og det koster på produktiviteten og velstanden”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS

”Det fremgår også, at Danmark siden 2000 har øget aktionærskatten med 2 pct.point, mens OECD-landene har reduceret aktieavanceskatten med ca. 3 pct.point og udbytteskatten med godt 2 pct.point. Det er den gale retning for Danmark”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS

”Vi bør reformere vores aktiebeskatning i retning af betydeligt lavere skatteprocenter.  Det vil være til gavn for investeringsklimaet og væksten. Og det vil gøre det nemmere for virksomheder at tiltrække aktiekapital frem for lånekapital. Dermed bliver de mere solide i kriser mv. F.eks. kunne man sænke den øverste aktiebeskatning fra 42 til 30 pct., som man har det i Sverige. Det umiddelbare provenutab udgør ca. 3 mia. kr. Et finansieringsbehov på 3 mia. kr. kan findes ved en lavere vækst i det offentlige forbrug frem mod 2020. I årene 2014-2020 budgetterer regeringen med at øge det offentlige forbrug med 30 mia. kr. Danmark har i forvejen verdens største offentlige sektor”,  siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS

”Ser man på den sammensatte beskatning af aktieavancer (aktie- og selskabsskat), så ligger Danmark også højt svarende til 56½ pct. Ved denne beregning tages der højde for, at der finder en dobbeltbeskatning sted, når der investeres i aktier. Først beskattes overskuddet i virksomheden med selskabsskatten, og herefter beskattes den resterende del med en udbytte- eller aktieavanceskat. Danmark har den højeste kombinerede selskabs- og aktieavancebeskatning. Forskellen ned til andre lande er fortsat betydelig, men mindre end når man ser på den umiddelbare aktiebeskatning. Det skyldes, at den danske selskabsskat ligger omkring 25 pct., hvilket er tæt på OECD-gennemsnittet. Sverige, Finland og Norge har en samlet kapitalbeskatning på mellem 48 og 49 pct., mens OECD-gennemsnittet udgør 37,6 pct.  Den svenske regering har meddelt, at den næste år sænker selskabsskatten fra 26,3 til 22 pct. Det vil reducere den svenske kapitalbeskatning fra 48,4 pct. til 45,4 pct. Det vil være 11 pct.point lavere end i Danmark”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 351,4 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 351,4 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør