Det private forbrug pr. indbygger ligger nr. 14 i OECD - en nedgang fra en 6. plads i 1970

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Tags

Indholdsfortegnelse

Tags

CEPOS udsender i dag et notat, der belyser det private forbrug pr. indbygger i OECD-landene. I opgørelsen er der taget højde for prisniveauet i de enkelte lande. Dvs. det private forbrug er opgjort i købekraftskorrigerede værdier.

”Det private forbrug pr. indbygger i Danmark er det 14. højeste blandt 34 OECD-lande i 2011. Danmark ligger lavere end gennemsnittet i OECD og i Euro-land. Går man tilbage til 1970, lå det private forbrug i Danmark nr. 6 blandt de pågældende lande og højere end OECD-gennemsnittet”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

" Når det private forbrug pr. indbygger er faldet så markant, hænger det bl.a. sammen med, at danske politikere har opprioriteret offentligt forbrug på bekostning af privat forbrug. Det offentlige forbrugs andel af BNP er siden 1970 øget med 8,1 pct. point, mens det private forbrug er reduceret med 8,4 pct. point. Stigningen i det offentlige forbrug er bl.a. finansieret gennem en forhøjelse af skattetrykket på 9,6 pct. af BNP siden 1970. Det betyder, at når det gælder det offentlige forbrug som andel af BNP, så ligger Danmark nr. 1 blandt 34 OECD-lande.”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

"Politikerne kan i de kommende år overveje at konvertere offentligt forbrug til privat forbrug. Det kan f.eks. ske ved at køre med nulvækst i det offentlige forbrug frem til 2020. Det vil reducere det offentlige forbrugs andel af BNP, og det vil frigøre ca. 30 mia. kr. til lavere skat", siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 422,8 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 422,8 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør