En nyfødt koster de offentlige finanser 600.000 kr. gennem et livsforløb

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

DREAM-gruppen har for CEPOS beregnet, hvor meget en nyfødt, der kommer til verden i 2008,gennem sit liv vil trække på de offentlige finanser. Dvs., hvor meget betaler den nyfødte gennem livet i skat og afgifter fraregnet de offentlige ydelser, der modtages. I beregningerne er der taget højde for velfærdsaftalen fra 2006 (der bl.a. ændrer på efterløn og folkepension), 2015-planen (herunder løftet i det offentlige forbrug) samt den nye skattereform, der indfases i 2008 og 2009. Resultatet af beregningerne er, at generation 2008 vil have et negativt nettobidrag på godt 600.000 kr. (målt som nutidsværdi) gennem livet. I et holdbart forløb kan en nyfødte maksimalt have et negativt nettobidrag på 400.000 kr. Der er derfor brug for, at en nyfødt gennem sit liv trækker mindre på den offentlige sektor. Det kan ske ved, at personen i en større del af sit liv er i arbejde eller ved, at de offentlige udgifter reduceres gennem fx brugerbetaling. Med den nuværende velfærdsaftale har generation 2008 udsigt til at komme på efterløn som 69 årig og på folkepension som 74 årig (stigning på 9 år i tilbagetrækningsalderen i forhold til i dag). Men selv om tilbagetrækningsalderen rykkes med 9 år sammenlignet med i dag, er det ikke tilstrækkeligt til at sikre holdbarhed på de offentlige finanser. Der skal yderligere reformer til. En fjernelse af tilgangen til efterløn samt en forhøjelse af pensionsalderen med yderligere 2 år til 76 år (11 år mere end i dag) vil forbedre holdbarheden markant, men ikke tilstrækkeligt (80 pct. af holdbarhedsproblemet håndteres). Den sidste del af holdbarhedsproblemet kan håndteres ved at reducere dagpengeperioden fra 4 til 1 år.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 90,7 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 90,7 KB

  Del denne side