Karaktergennemsnit 2000 - 2006

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

I dette notat udarbejdet i forbindelse med årets opdatering af www.karakter.dk betragtes karaktererne som et udtryk for det faglige niveau, eleverne har nået ved deres 9. klasses afgangsprøve. Notatet viser bl.a., at der over hele perioden har været et fald i karaktergennemsnittet, dog med en stabil periode omkring 2002 – 2004, men trenden har ført til et fald på ca. 0,15 i løbet af de sidste seks år. Endvidere ses på udviklingen i gennemsnittet mellem forskellige skoleformer i løbet af den 7-årige periode. Gennemsnittet er udregnet af CEPOS på baggrund af karaktererne afgivet ved 9. klasses afgangsprøve. Disse karakterer er oprindeligt offentliggjort på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Besøg www.karakter.dk

Fodnoter

    Del denne side

    Del denne side