Notat: 120.000 flere på SU siden 2008

Type: Analyse
Table of contents×
Analyse, der påviser, at ca. 120.000 flere er kommet på SU fra 2008 til i dag. Samtidig viser CEPOS’ beregninger, at der er sket en fordobling af personer, der overgår fra dagpenge og kontanthjælp til SU*.

”I årene 2001-2008 var der i gennemsnit 10.000 personer årligt, der kom fra kontanthjælp eller dagpenge til SU-systemet. Det antal blev næsten fordoblet til 19.000 personer i gennemsnit i årene 2009-2016. I perioden 2009-2016 er der samlet set kommet 72.000 flere til SU-systemet fra dagpenge og kontanthjælp. Det kan forklare en del af stigningen i SU-modtagere på ca. 120.000 siden 2008", udtaler cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

"Stigningen kan være hensigtsmæssig, såfremt den afspejler, at flere får en uddannelse, der leder til et bedre job, end de ellers ville have fået. Stigningen er problematisk, hvis den er udtryk for skjult ledighed. Dvs. hvis personer kommer fra f.eks. kontanthjælp til SU, hovedsageligt fordi der ikke stilles krav om jobsøgning mv., når man er på SU (man skal jo studere). Der er også den risiko, at man ikke er egnet til at studere, hvis man kommer fra f.eks. kontanthjælpssystemet. Dermed kan opholdet i uddannelsessystemet betyde, at man kommer længere væk fra arbejdsmarkedet", udtaler cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

"Det nuværende kontanthjælpssystem betyder, at ufaglærte unge under 30 år skal tage en uddannelse for at beholde deres forsørgelsesydelse. Derfor bliver de ikke erklæret jobparate, men enten uddannelsesparate eller ”aktivitetsparate” (dvs., at man hverken kan tage et job eller en uddannelse). Unge, som ikke har fået en uddannelse, kan have haft mange nederlag i skolesystemet. Derfor kan det være problematisk at presse dem ind i en ny uddannelse – særligt når der er mange ufaglærte job at få, som i sig selv kan give nyttige kompetencer (uden at det foregår i det formelle uddannelsessystem). Det anbefales, at politikerne ændrer på kontanthjælpssystemet, så unge ufaglærte som udgangspunkt bliver kategoriseret som jobparate. Derudover har stigningen i antallet af SU-modtagere været så stor (herunder overgangen fra ledighed til SU) de senere år, at det er vigtigt at evaluere effekterne af den øgede uddannelsesindsats. Dvs., om der kommer flere og bedre job ud af indsatsen", udtaler cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

*Beregningerne er foretaget på baggrund af Beskæftigelsesministeriets DREAM-database.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 296,3 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Carl-Christian Heiberg

  Chefkonsulent

  +45 81 75 83 34

  carl@cepos.dk

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 296,3 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Carl-Christian Heiberg

  Chefkonsulent

  +45 81 75 83 34

  carl@cepos.dk