Nulvækst er mulig - Schlüter gennemførte minusvækst i det offentlige forbrug i perioden 1988-90

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

CEPOS udgiver i dag et notat, der viser, at man under Schlüter-regeringen havde minusvækst i det offentlige forbrug i 3 årsperioden 1988-90.

“Det er ofte fremført, at regeringens bebudede nulvækst i det offentlige forbrug nærmest er umulig at gennemføre, og at ingen tidligere har gennemført så lav udgiftsvækst. Det er forkert. Under Schlüter-regeringen blev der samlet gennemført minusvækst over treårsperioden 1988-90 svarende til en gennemsnitlig minusvækst på -½ pct. om året,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

VK-regeringens nulvækst indebærer en budgetforbedring på ca. 13 mia. kr. i forhold til det tidligere forudsatte forløb med en realvækst på ca. 1 pct. årligt.

“Hvis man frem for nulvækst øgede ambitionsniveauet og gennemførte et forløb med årlig minusvækst på -½ pct. i perioden 2011-13, ville man få en yderligere budgetforbedring på 7½ mia. kr. Dermed ville budgetforbedringen i alt udgøre ca. 21 mia. kr. Det svarer stort set til en håndtering af holdbarhedsproblemet, der udgør ca. 22 mia.kr. Et sådan mere ambitiøst forløb vil vi gerne opfordre til. Det skal også ses i lyset af, at vi i dag har Danmarks-historiens største offentlige sektor,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

“Det bemærkes også, at der i 1984 var minusvækst på -1,6 pct. Det viser også at nulvækst - og det der er mere ambitiøst - er muligt at gennemføre”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

“Der kan argumenteres for, at det er nemmere at gennemføre nulvækst i dag, end det var i 1980’erne, da den offentlige sektor i dag er betydeligt større. Således har vi i dag danmarkshistoriens største offentlige sektor. Med det meget høje udgiftsniveau i dag må man derfor formode, at det er muligt at finde store rationaliseringsgevinster i særlig kommunerne, som kan anvendes på bedre service på prioriterede områder, som f.eks. sundhed. Det kræver, at man øger udliciteringsgraden, reducerer det alt for høje sygefravær og skærer ned på opgaver som ikke giver borgernær velfærd,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 304,2 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 304,2 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør