Analyse af Pikettys formueskat

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Pressemeddelelse

CEPOS udgiver i dag en analyse om Thomas Pikettys forslag om formueskat, som er præsenteret i hans seneste bog ”Kapital og ideologi”. I bogen foreslår Piketty en høj årlig formueskat startende på 1,3 pct. for små formuer og stigende op til 90 pct. af formuen for de rigeste. Provenuet skal finansiere, at alle 25-årige får udbetalt 900.000 kr. til fri afbenyttelse. CEPOS har på baggrund af Forbes’ liste over verdens rigeste beregnet, hvor meget 5 af de rigeste danskere skal betale i formueskat, herunder Kjeld Kirk Kristiansen.

”Pikettys formueskat starter ved 1,3 pct. for formuer over ca. 650.000 kr. inklusiv bolig og pensionsformue. Det er halvdelen af gennemsnitsformuen. Dvs. 2,3 mio. danskere bliver ramt af formueskatten på 1,3 pct. Gennemsnitsdanskeren skal årligt betale 8.500 kr. i formueskat. Formueskatten på 1,3 pct. vil spise knap halvdelen af realafkastet på 2,7 pct., som er Finansministeriets standardantagelse.”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS 

”Den del af formuen, der er større end 2,6 mio. kr. beskattes med 2,7 pct. Det svarer til en realbeskatning af afkastet på ca. 100 pct. alene fra formueskatten. Denne skat betales af godt 640.000 danskere. Hertil kommer den normale afkastbeskatning, der i Danmark er meget høj med en aktieskat på op til 42 pct.”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS 

”Herefter øges formueskatten gradvist, og for de rigeste danskere udgør formueskatten 90 pct. Hvis Pikettys formueskat indføres i Danmark, skal Kjeld Kirk Kristiansen (LEGO) betale 90 pct. af sin formue i skat alene det første år, svarende til 37,3 mia. kr. Efter 6 år med Pikettys formueskat er 99,7 pct. af Kjeld Kirks formue beskattet væk. Hans formue reduceres fra 41,5 mia. kr. til 0,1 mia. kr. i løbet af 6 år. Forslaget vil konfiskere langt størstedelen af de største formuer i Danmark. Almindelige danskere vil også opleve en hård beskatning og vil i mange tilfælde bliver fattigere af at spare op,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS 

”Ser man specifikt på Kjeld Kirks Kristiansens formue, så skyldes den, at LEGO-virksomheden er mange penge værd. Dvs. Kjeld Kirk Kristiansen har ikke 41 mia. kr. stående på bankbogen. Derfor kan han blive tvunget til at sælge LEGO for at kunne betale skatten. Dvs. at han vil miste kontrollen over virksomheden. Det betragter Piketty som en god ide. Ifølge Piketty er det godt, at kapitalisterne mister deres virksomheder,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS 

”Personer med en meget stor formue står til at få deres formue konfiskeret af Pikettys formueskat. Det skyldes, at Piketty reelt betragter formuer som ”forurening”. Det er noget, der skal fjernes, fordi det er skadeligt. Han mener, at formuende personer kan købe sig til indflydelse. Desuden mener han, at mange mennesker, der i dag ikke har en formue, ville kunne drive en virksomhed lige så kompetent som de nuværende virksomhedsejere. Den socialdemokratiske statsminister Poul Nyrup Rasmussen afskaffede i 1996 formueskatten, der var på 1 pct. af fri finansiel formue over 1 mio. kr.”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS 

”En så hård beskatning af formuer vil føre til en massiv kapitalflugt ud af Danmark. Man må forvente, at store dele af dansk erhvervsliv ville flytte til udlandet. Forslaget vil også virke stærkt hæmmende på iværksættere, som skal overveje, om de har lyst til, at yde en meget stor indsats for at finde på nye ideer, hvis en meget stor andel af potentielle formue alligevel bliver beskattet væk. Hvis skatten indføres på EU-plan, så vil det medføre kapitalflugt ud af EU. Forslaget vil have en markant negativ effekt på investeringer i ny teknologi, maskiner mv. Det vil markant sænke produktivitet og velstand.”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS 

 ”Jeg undrer mig over, at Piketty har fået en så positiv modtagelse i det akademiske miljø og i medierne. Hans holdninger og anbefalinger er særdeles venstre-ekstremistiske. Enhedslistens økonomiske politik er vand i forhold til det Piketty foreslår omkring formueskat. Enhedslistens forslag til formueskat er på 1 pct. for formuer over 3 mio. kr. Pikettys formueskat er op til 90 gange højere. Hvis man gennemfører Pikettys forslag, vil det reelt medføre en omvæltning af det samfund vi kender dag. Velstand og velfærd vil falde meget og abrupt. Pikettys forslag tyder på en manglende forståelse for, hvad der driver velstandsudviklingen i en markedsøkonomi”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS 

Resume

 • Den meget omtalte franske økonom Thomas Piketty har udgivet bogen ”Kapital og ideologi”. I bogen foreslår Piketty en årlig formueskat på op til 90 pct. af formuen.
 • Pikettys formueskat starter ved 1,3 pct. for formuer over ca. 650.000 kr. (inkl. bolig og pensionsformue). Dvs. 2,3 mio. danskere bliver ramt af formueskatten. Gennemsnitsdanskeren skal årligt betale 8.500 kr. i formueskat.
 • Den del af formuen, der er større end 2,6 mio. kr. inkl. bolig og pensionsformue beskattes med 2,7 pct. Det svarer til en realbeskatning af afkastet på ca. 100 pct. alene fra formueskatten. Denne skat skal betales af godt 640.000 danskere.
 • Herefter øges formueskatten, og for de rigeste danskere udgør formueskatten 90 pct.
 • Hvis Pikettys formueskat indføres i Danmark, skal Kjeld Kirk Kristiansen (LEGO) betale 90 pct. af sin formue i skat alene det første år, svarende til 37,3 mia. kr. Efter 6 år med Pikettys formueskat er 99,7 pct. af Kjeld Kirks formue beskattet væk. Den skrumper fra 41,5 mia. kr. til 0,1 mia. kr.
 • Forslaget vil konfiskere langt størstedelen af de største formuer i Danmark. Almindelige danskere vil også opleve en hård beskatning og vil i mange tilfælde blive fattigere af at spare op.
 • Forslaget vil indebære formueflugt ud af landet og kraftigt faldende investeringer. Konsekvensen vil være markant lavere produktivitet og levestandard for danskerne.
 • Den socialdemokratiske statsminister Poul Nyrup Rasmussen afskaffede i 1996 formueskatten, der var på 1 pct. af fri finansiel formue over 1 mio. kr.
 • Piketty vil bruge provenuet på at give alle 25-årige 120.000 EURO (900.000 kr.), som de kan anvende frit.

_________________________________________________________________________________________

Den franske økonom Thomas Piketty har udgivet bogen ”Kapital og ideologi”. I bogen foreslår Piketty at indføre en ny formueskat. Den skal omfatte værdipapirer som aktier og obligationer, bolig, pensionsformue mv.

Pikettys forslag indebærer en gennemsnitlig beskatning af den samlede formue i Danmark på 2,9 pct., dvs. en gennemsnitsskat på 2,9 pct. Det har CEPOS beregnet på Danmarks Statistiks personregistre. Men beskatningen varierer meget med formueniveauet.

Pikettys formueskat starter ved 1,3 pct. for formuer større end 50 pct. af gennemsnitsformuen på 1,3 mio. kr. (dvs. ved ca. 650.000 kr. inkl. bolig og pensionsformue). Dvs. 2,3 mio. danskere bliver ramt af formueskatten. Den del af formuen, som er større end 650.000 kr. (og mindre end 2,6 mio. kr.), vil blive beskattet med en formueskat på 1,3 pct., jf. tabel 1.

De 1,3 pct. er IKKE en skat på afkastet, men på formuen. Hvis renteafkastet efter inflation er på 2,7 pct. årligt (standardantagelse i Finansministeriet), så svarer en formueskat på 1,3 pct. til en afkastbeskatning på ca. 50 pct. (1,3/2,7=48 pct.).

Derudover skal man betale rente- og aktieskat (på op til 42 pct. af afkastet) af formuen. Inkluderes rente- og aktieskat, vil mange personer med formuer over 650.000 kr. få en afkastbeskatning på over 100 pct. med Pikettys forslag. Dermed bliver mange danskere fattigere af at spare op.

Den del af formuen, der er mere end dobbelt så stor som gennemsnitsformuen (2,6 mio. kr. inkl. bolig og pensionsformue) beskattes med 2,7 pct. Det svarer til en realbeskatning af afkastet på ca. 100 pct. alene fra formueskatten. Denne skat betales af godt 640.000 danskere. Ud over formueskatten kommer som nævnt den almindelige aktie- og rentebeskatning, der bringer den reale beskatning langt over 100 pct.

Personer med formue større end 6,5 mio. kr. (og mindre end 13 mio. kr.) betaler en formueskat på 8 pct. af formuen over 6,5 mio. kr. Det svarer til en marginalskat af afkastet på næsten 300 pct. (fordi skatten på 8 pct. er næsten 3 gange så stort som realafkastet på 2,7 pct.).

For personer med 1.000 gange større formue end gennemsnittet (>1,3 mia. kr.), når formueskatten op på 93 pct.

Personer med formue 10.000 gange højere end gennemsnittet (>13 mia. kr.), får en formueskat på 90 pct. Man kan undre sig over, at Piketty vil have en lidt lavere formueskat for de allerrigeste, end der er for formuer mellem 1,3 og 13 mia. kr.

Disse formueskatteprocenter på op til 93 pct. er ekstremt høje. Som nævnt bliver hele det reale afkast allerede konfiskeret ved en formueskattesats på 2,7 pct. (oveni kommer så den almindelige afkastbeskatning). Pikettys formueskat er allerede på dette niveau (2,7 pct.) for personer med formue over 2,6 mio. kr.

Piketty vil bruge provenuet fra formueskatte på at give alle 25-årige 120.000 EURO (900.000 kr.), som de kan anvende frit.

Det skal nævnes, at Piketty også vil indføre en progressiv arveafgift, der skal medfinansiere checken på 120.000 EURO til alle 25-årige.

Den ligger for de rigeste indbyggere på samme niveau som den årlige formueskat, dvs. 90 pct. Men for personer med lavere formue er arveskatten endnu højere end formueskatten. For personer der har en formue i Danmark på f.eks. 2,6 mio. kr. (2 gange gennemsnitsformuen) udgør arveskatten 70 pct. marginalt, mens den er 2,7 pct. for formueskatten.   

Kjeld Kirk Kristiansen skal aflevere 99,7 pct. af sin formue efter 6 år

Forbes opgør hvert år en liste over verdens rigeste personer (dem med formue over 1 mia. dollars). På den liste er der 8 danskere. I tabel 2 er angivet 5 af disse, herunder Kjeld Kirk Kristiansen, som er medejer af LEGO og chef fra 1979 til 2004.De resterende 3 er i familie med Kjeld Kirk Kristiansen og har samme formue som Kjeld Kirk Kristiansen.  

Ifølge Forbes har Kjeld Kirk Kristiansen en formue på 6,1 mia. USD svarende til 41,5 mia. kr. Hvis Pikettys forslag om en formueskat indføres i Danmark, skal Kjeld Kirk Kristiansen betale 90 pct. af sin formue i skat alene det første år, svarende til 37,3 mia. kr.

I det andet år skal Kjeld Kirk Kristiansen betale en gennemsnitsskat på 83 pct.Beregnet som 60 pct. af formuen op til 1,3 mia. kr. samt en skat på 93 pct. af formuen mellem 1,3 og 4,1 mia. kr., jf. appendiks 1.   af den resterende formue på 4,1 mia. kr., dvs. yderligere 3,4 mia. kr. i formueskat. Dermed har han i alt betalt næsten 40,7 mia. kr. i formueskat ud af en formue på 41,5 mia. kr. Det svarer til en beskatning på 98 pct.I disse beregninger er der for enkelhedens skyld ikke indregnet hverken afkast eller inflation. Det ville dog ikke påvirke resultatet nævneværdigt.  

I år 6 er 99,7 pct. af Kjeld Kirk Kristiansens formue beskattet væk, og kun 0,3 pct. resterer (120 mio. kr.). Dvs. hans formue er skrumpet fra 41,5 mia. kr. til 120 mio. kr. i løbet af 6 år.

I tabel 2 angives formueudviklingen for de 5 rigeste danskere ifølge Forbes. Det fremgår, at de i løbet af de 6 år mister 98,5 til 99,8 pct. af deres formue.  

Det fremgår ovenfor, at personer med en meget stor formue står til at få den konfiskeret af Pikettys formueskat. Det skyldes, at Piketty reelt betragter formuer som ”forurening”. Det er noget, der skal fjernes, fordi det er skadeligt. Han mener, at formuende personer kan købe sig til indflydelse. Desuden mener han, at mange mennesker, der i dag ikke har en formue, ville kunne drive en virksomhed lige så kompetent som de nuværende virksomhedsejere.

Ser man specifikt på Kjeld Kirks Kristiansens formue, så skyldes den, at LEGO-virksomheden er mange penge værd. Dvs. Kjeld Kirk Kristiansen har ikke 41 mia. kr. stående på bankbogen. Derfor kan han blive tvunget til at sælge LEGO for at kunne betale skatten. Dvs. at han vil miste kontrollen over virksomheden. Det betragter Piketty som en god idé. Ifølge Piketty er det godt, at kapitalisterne mister deres virksomheder.

En så hård beskatning af formuer vil føre til en massiv kapitalflugt ud af Danmark. Man må forvente, at store dele af dansk erhvervsliv ville flytte til udlandet. Forslaget vil også virke stærkt hæmmende på iværksættere, som skal overveje, om de skal yde en meget stor indsats og løbe en meget stor risiko for at finde på nye ideer og omsætte dem til varer og tjenester, hvis stort set hele formuen alligevel bliver beskattet væk. Hvis skatten indføres på EU-plan, så vil det medføre kapitalflugt ud af EU.

Forslaget vil have en markant negativ effekt på investeringer i ny teknologi, maskiner mv. Det vil markant sænke produktivitet og velstand.

Gennemsnitsdanskeren skal betale 8.500 kr.

Danskerne har i gennemsnit en formue på 1,3 mio. kr. Med Pikettys forslag skal en gennemsnitsdansker årligt betale 8.500 kr. i formueskat. Hvis man har en formue på 2 mio. kr., stiger skatteregningen til 17.600 kr. årligt, mens en person med en formue på 5 mio. kr. skal betale hele 89.400 kr. i formueskat, jf. tabel 3.

Tabel 3 viser, at selv for personer med relativt almindelige formuer, vil Pikettys formueskat medføre en betydelig ekstra skatteregning.

Danmark har tidligere haft en formueskat, som den socialdemokratiske statsminister Poul Nyrup Rasmussen afskaffede i 1996. Formueskatten var på 1 pct. af fri finansiel formueDvs. boligformue og pensionsformue var undtaget.   over 1 mio. kr.

I årene inden afskaffelsen var provenuet fra formueskatten relativt begrænset på knap 0,1 pct. af BNP (ca. 2 mia. kr. i dag).

Det er ikke kun Danmark, som har afskaffet formueskatten. I 1990 var der 12 lande, som havde en formueskat. I dag er det kun 4 OECD-lande, som fortsat opkræver formueskat (Norge, Schweiz, Frankrig og Spanien). Udover Danmark har blandt andre Sverige, Finland, Tyskland og Holland afskaffet formueskatten.Kilde: OECD

Denne analyse er en del af ”Projekt 3%.” Projektet har til formål at identificere reformer, der kan hæve den økonomiske vækst i Danmark til 3 pct. årligt de næste ti år. Projektet er støttet af Kraks Fond og af Novo Nordisk Fonden. (NNF20SA0066299)

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 366,8 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Carl-Christian Heiberg

  Chefkonsulent

  +45 81 75 83 34

  carl@cepos.dk

  Jørgen Sloth

  Seniorøkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk

  Thomas Due Bostrup

  Specialkonsulent

  +45 29 89 38 89

  thomas@cepos.dk

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 366,8 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Carl-Christian Heiberg

  Chefkonsulent

  +45 81 75 83 34

  carl@cepos.dk

  Jørgen Sloth

  Seniorøkonom

  +45 61 66 27 98

  jorgen@cepos.dk

  Thomas Due Bostrup

  Specialkonsulent

  +45 29 89 38 89

  thomas@cepos.dk