S og SF's forhøjelse af selskabsskat koster en lønmodtager 3.000 kr. på lang sigt

Type: Analyse
Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

S og SFs forslag om forhøjelse af selskabsskatten fra 25 til 28 pct. vil på sigt i høj grad blive betalt af almindelige lønmodtagere og personer på overførselsindkomster. Det skyldes, at højere selskabsskat indebærer færre investeringer, og det medfører lavere produktivitet. Den lavere produktivitet indebærer på længere sigt erfaringsmæssigt lavere løn. Dermed er selskabsskat en indirekte skat på lønmodtageres løn. For en gennemsnitlig lønmodtager vil reduktionen i lønnen på lang sigt udgøre ca. 0,8 pct. eller ca. 3.000 kr. om året. Når lønnen falder i Danmark, medfører det også lavere overførselsindkomster som følge af satsreguleringen.  For en dagpengemodtager falder dagpengene med 1.500 kr. om året, mens en enlig pensionist vil opleve en reduktion på 1.000 kr. Den lavere realløn vil reducere den langsigtede beskæftigelse, da den lavere løn gør det mindre attraktivt at arbejde mange timer. Forhøjelsen af selskabsskatten fra 25 til 28 pct. vil således reducere beskæftigelsen på lang sigt med ca. 2.500 personer.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 311,1 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 311,1 KB

  Del denne side

  Forfatter(e):

  Mads Lundby Hansen

  Tidligere cheføkonom og vicedirektør