Stort privatiseringspotentiale i kommunerne: 161 kommunale selskaber til en værdi af 26,6 mia. kr.

Table of contents×

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

En lang række undersøgelser underbygger, at privatiseringer af offentligt ejede virksomheder øger effektiviteten i de berørte virksomheder, ligesom det har en positiv effekt på produktiviteten generelt i økonomien. Gennem de seneste årtier har staten privatiseret en række af sine virksomheder, mens processen i kommunerne har været træg. En stor del af de kommunale virksomheder er skjult i den kommunale organisation, men en del af virksomhederne er privatretligt organiseret og dermed registreret i Erhvervs- og selskabsstyrelsen. I alt 161 selskaber er privatretligt organiseret og det vurderes, at alle selskaber kan privatiseres. Det estimerede salgsprovenu er 26,6 mia. kr. De privatretlige selskaber er kun ”toppen af isbjerget” i forhold til det samlede antal kommunale virksomheder. Det fremgår af en analyse, CAPACENT A/S har foretaget for CEPOS.

Set fra et samfundsmæssigt synspunkt er provenuet af mindre betydning. Den væsentligste gevinst er den positive effekt på effektiviteten i virksomhederne samt konkurrencen og produktiviteten i økonomien.

Regeringen bør påbegynde en privatiseringsproces i kommunerne i forlængelse af privatiseringerne i staten i slutningen af 1980erne og gennem 1990erne. Kommunerne bør tilskyndes hertil ved at lade dem beholde 100 pct. af salgsprovenuet ved salg af alle slags kommunale virksomheder. Provenuet skal anvendes til opsparing/gældsafvikling og rentegevinsten kan anvendes på offentligt forbrug/skattelettelser. I dag kan kommunerne beholde 40-60 pct. af provenuet, når de sælger visse forsyningsvirksomheder.

Såfremt kommunerne ikke frivilligt sælger deres virksomheder, bør regeringen sikre, at de samfundsmæssige gevinster høstes ved, at staten overtager ansvaret for privatiseringsprocessen.

Fodnoter

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 147,3 KB

  Del denne side

  Hent analyse

  Hent Filstørrelse: 147,3 KB

  Del denne side